LÁSKA DO VZTAHŮ

Rituál mužsko-ženského usmíření
Nové paradigma partnerského vztahu

10:30 – 18:30 hod.

2.3.

Blízko sebe

K Dolům 1973/38
Praha

Seminář je vhodný jak pro páry, tak pro jednotlivce a nezadané.

"Pokud se vztahy mezi mužem a ženou narovnají

do lásky a úcty, celá společnost se promění."

Vztahy mezi muži a ženami jsou kolektivně velmi zanesené bolestmi a vzájemnými křivdami. Tolik partnerských vztahů stagnuje a neproudí v nich láska ani život. Mnozí si neuvědomují nezměrný potenciál, který partnerský vztah nabízí. Mnozí si neuvědomují, že namísto toho, aby nám energii braly, mohou být zdravé partnerské vztahy zdrojem radosti a inspirace.

Na tomto setkání se zaměříme na čištění a transformaci všeho, co nám brání je takto vnímat a prožívat v nich lásku, mír a svobodu.

Skrze konstelační rituály, meditace a prožitková cvičení Vám budeme nabízet inspirace a podporu jak projít z bolesti do vzájemného respektu, úcty a lásky. 

Vaše témata ze vztahů minulých i aktuálních budou přirozeně vyvstávat a budou se léčit. Pokud přijdete v páru, posílíte vzájemnou intimitu a důvěru, pokud jste bez partnera, připravíte půdu pro jakýkoliv budoucí vztah.

Budeme se otevírat důvěře v druhé pohlaví a kontaktovat případné strachy, které tuto důvěru blokují. Budeme se věnovat práci na odpouštění a vzájemném mezipohlavním usmíření.

Uzdravování vztahů mezi mužem a ženou je důležitým aspektem naší práce a jsme přesvědčeni, že pokud muži a ženy přestanou ve svých intimních vztazích ztrácet energii a budou tak schopni nabídnout svým dětem zdravější prostor pro jejich vývoj, celá společnost se brzy pozitivně promění.

Dobře víme, že to není snadná cesta, ale zaručujeme Vám, že to stojí za to!

Co Vás čeká?

  • konstelační práce
  • prožitková cvičení
  • rituál usmíření
  • rituál božského ženského a mužského principu
  • praktické návody jak na radostnější a zdravější vztahy
  • prohloubení pochopení sebe sama
  • silné léčivé chvíle
Drazí Kushi a Nammo, sobotní rituál Láska do vztahů byl pro nás naprosto nezapomenutelným zážitkem. Těžko hledáme slova, kterými by se to dalo popsat. Sedíme tu oba a znovu se vracíme k té hluboké a láskyplné energii. Byl to překrásný naplněný den, který jsme si užili a prožili společně jako pár i každý sám za sebe. Zároveň jsme velmi silně vnímali, že společná "práce" v kolektivním mužsko-ženském poli má takovou sílu a dopad, že to jen těžko můžeme dohlédnout. Po celou dobu jsme se cítili bezpečně a obdivujeme, s jakou empatií jste nás celým dnem provázeli. Vnímat Vás dva nejen jako průvodce, ale hlavně jako pár, je tak inspirativní. Vidět a cítit, jak dva lidé mohou tvořit tak úžasný a harmonický celek. Máme pocit, že jste krásní oba jako jednotlivci, ale Vaším spojením vzniká něco mnohonásobně silnějšího. A za tím vším cítíme Lásku. Děkujeme, že jsme u toho mohli být. Děkujeme za Vaši odvahu!
Kateřina a Josef
Těžko se hledají slova, celý den byl silnou zkušeností. Nejvýraznějším (překvapivým) momentem pro mě byl mužsko ženský hlavní rituál, kdy se mi v závěrečné fázi mikroskopicky rozvibrovalo celé tělo až do morku kostí. Kompletně jsem prostě vrněl. Nedělal jsem to, dělo se to. Princip odpuštění mě táhl daleko. Cítil jsem, že mě to vede za omluvu, modlitbu a uctívání. Až k úplnému odevzdání se.. Vnímal jsem, že tohle je asi kolektivní záležitost, protože svoji osobu jsem tam nevnímal. Zároveň to ale vnímám i osobně. Jako spoluúčast na tom všem co se dělo i děje. Takže co je osobní a co je kolektivní... Opravdu výživné. Vnímám to tak, že se tam udála opravdu velká společná práce. Taky skupina byla moc fajn. Další den mi až došlo jak to máte vlastně strukturované. Od osobní očisty a prohloubení se, přes společnou konstelační práci až do osobní harmonizace. Díky moc! Díky za vytvoření prostoru, že se tohle může v bezpečí a lásce dít!
Martin
Líbí se mi lehkost a lidskost, kterou jste vnášeli do své práce. Mám ráda tento způsob provázení. Pocit, že jste v kruhu s námi, držíte záměr a tam s citlivostí a hravostí provázíte skupinu. Cvičení opouštení starého a vstup do nového nastavení vnímání partnerství mi pomohl přejít z role oběti a zároveň pohrdání slabostí mužů do nastavení tvůrkyně partnerství, narovnání se do své síly a něčeho/někoho co neumím ještě popsat slovy a otevřela se tak s pomocí podpory u oltáře do odevzdání se Vyšší vůli či Já, k provázení se k mému Záměru partnerství nebo nové dimenzi partnerství. Cvičení smíření mužů a žen - tento rituál je obecně velmi silný, ale vždy záleží na tom, Koho je tam přítomnost a zde vaše Nad-osobní nastavení umožnilo vykonat jemně a přesto účinně velký přepis. Bylo vnímáno v celém mém těle. V rituálu jsem odložila ledovou královnu i za svůj rod a ženy mi podobné, dovolila jsem si nechat se vidět. Hned druhý den proces pokračoval uvolňováním zloby, nenávisti, tíhy, že už to neunesu, proudy slz, které otřásaly celé mé tělo a vyplavení jedovatého střepu ze srdce. A přišel nový rozšířený nádech. Přišel klid a vymývání rány. Tato spontánní autoterapie trvala hodinu. Vaše práce jede dál. Děkuji.
Lucie
Pár týdnů jsem se potýkala s tlakem ve svém těle i životě a posílám niterní sdílení uvědomění v těle po konstelačních prožitcích v kruzích "lásky a života s podmínkami" a "bezpodmínečné lásky života" : "Vidím své žíly ve stehnech, jak jsou krásné, plné tepla, měkkosti a hebkosti, spojuji se s velkými řekami naší planety a vidím tu krásu Země, mé žilní tepny "prorůstají" a spojují se vlákny se všemi řekami, s Matkou Zemí a mnou proudí teplo, měkko, hebko, milo." Silný pro mě byl rituál smíření (cítila jsem, že k vám mohu jet nejen pro svůj život, že mohu jet i pro změnu žen mého rodu a minulých inkarnací). Slyšet muže skrze slova omluv, cítit jejich energii (tu opravdovost ukončení bojů a tvoření míru ve vztazích) a vidět skrze jejich oči do duší i moci promluvit a omluvit se z velkých hloubek sebe sama bylo pro mne balzámem, hojivým elixírem minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Vaše energie, kterou žijete a záříte se znásobila drahokamy, posvátnou geometrií i posvátným rodičovstvím. Rozpomenula jsem si na tak přirozenou energii lásky, bytí, života a mohu se s ní spojovat, kdykoliv budu chtít, budu potřebovat, každým nádechem a výdechem. Díky vám, díky, že jste.
Kateřina
Milí Kushi a Nammo, jsem vděčná, že jsem se partnerského rituálu mohla zúčastnit. Uvědomila jsem si tam, že jste pro mě opravdový klenot - v tom, co děláte a jak to děláte. Citlivě, ale do hloubky. S vhledy. A Vaše partnerské soužití je inspirativní a přináší naději. Oceňuju, že si na nic nehrajete a sdílíte různé osobní příběhy. Samotný seminář-rituál byl pro mě intenzivní, prožitkový, něco jsem si zvědomila, něco snad pouzdravovala - to se ještě ukáže. Silnou zkušenost jsem zažila v kruhu představujícím vztahy bez her a úniků, bylo to hodně nabíjející a nebyl důvod držet se v kruhu vztahů "starého typu". Interakce s muži byly taky moc zajímavé, pestré, mnohdy silné.
Keyra
S Kushi a Nammem jsem absolvoval celodenní rituál usmíření mužské a ženské energie a jejich vedení mi přišlo opravdu obdivuhodné. Kombinace pevnosti, jasnosti a citlivosti v jejich vedení poskytla skupině to, co potřebovala k bezpečnému průchodu silnými prožitky. Bylo doslova viditelné to, že jednají v napojení na vyšší vědomí, a nenaplňují jen svou osobní představu toho, jak by měli lidé vypadat.
Marek
Milý Nammo, milá Kushi, mnohokrát Vám děkuji za seminář Láska do vztahů. Bylo to pro mne velmi obohacující. Témata, kterých jsme se dotkli, jsem měla už delší dobu v hlavě. Tak nějak teoreticky jsem to v hlavě věděla. Viděla jsem sama v sobě vnitřního muže i ženu a i důležitost toho, aby se vzájemně uctili. A i když jsem se snažila si to představit (přímo ten závěrečný rituál, který jsme tvořili na Vašem semináři), tak něco ve mně se tomu pořád bránilo. Nejspíš mé ego. Ale až po prožití Vašeho semináře jsem schopna to cítit i srdcem. Jako kdyby všechno najednou zapadlo na své místo. Cítím velkou vděčnost. A také vnitřní mír. Zase se těším na to, co mi život přinese. Děkuji Vám za to, co děláte.
Karolína