Léčení mužství

večerní online setkání pro muže věnované vztahu k ženám a ženské energii celkově

8.12. 2020

18:00 - cca 20:00

Aktuálně probíhající evoluci mužství vnímám z velké části jako integraci a rozvíjení vnitřních ženských kvalit.

Pro muže kolektivně je to v určitém ohledu šok, protože historicky jsme byli spíše vedeni k tomu, abychom tyto kvality popírali. Ano tento svět je hladový po silných a zároveň vnímavých mužích. Můžete to například vidět i na neustále se zvyšujících nárocích žen na svoje protějšky. Tlak na vnitřní harmonizaci protikladů nic nezastaví.

To, že se v mužích kolektivně probouzí dlouho vytlačované ženství - zmiňme například kvality citlivosti, spontánnosti a uvolnění - je právě provázeno masivním zvědomováním kolektivních mužských traumat, o čemž v poslední době často mluvím.

Rodí se nový typ mužské síly. Nedotknutelný mačo je dávnou minulostí. Na scénu přichází muž, který je natolik ukotven v niterném poznání, že zůstává pevným, aniž by musel potlačovat vysokou vnímavost - Šiva.

Na tomto večerním setkání se budu věnovat postoji k ženské energii a ženským kvalitám celkově ať už v rámci nitra jednotlivce nebo vztahu s těmito silami venku. Běžně jsou muži zatěžkáni mnoha falešnými přesvědčeními, které tento vztah zkreslují.

Vede to k tomu, že nejsme uvnitř nás samotných s ženskou energií v dobrém kontaktu. Jsme potom vyprahlí a hladově ji hledáme venku. Se ženami však navazujeme vztahy, které nejsou harmonické - založené na nevědomém odmítání a zároveň chtění něco dostat.Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když muž obejme vnitřní ženský princip, vztahy se ženami získají v pozitivním smyslu slova zcela nový rozměr.

Celá naše společnost potřebuje vztah k ženství přehodnotit, neboť disharmonický mužský přístup nás dostal do prostoru nedozírné destrukce. Existuje proroctví, že svět spasí žena ze západu. Co je tím opravdu myšleno?

Univerzální ženská síla - temná vesmírná děloha - velká Matka je koncem a počátkem. Nekonečně výživným prostorem smrti, který stráví vše. Je milostí a milující náručí.

Svět spasí Ti, kdo se Jí přestanou vyhýbat - Ti, kdo integrují vnitřní ženství a vtělí moudrost, která se s v tomto procesu zrodí.

Co to s Vámi dělá?

Těším se na setkání!

Jan Nammo

Praktické info

Setkání proběhne na platformě ZOOM. Přihlášení obdrží v úterý dopoledne přihlašovací odkaz.

Příspěvek je dle vlastního uvážení. Doporučená minimální výše je 300 Kč.

Setkáním Tě provede Jan Nammo Bradáček - manžel, otec a průvodce hlubšími rovinami Bytí. Společně se svou ženou Kushi napsali Ebook Světlo vědomého vztahu a provází jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu života, vedou transformační skupiny, vychovávají dceru Kailu a budují meditační centrum Amrita v Bouzově u Olomouce. 

Více o Nammovi zde >>>

Více o způsobu práce zde >>>

Reference

Ahoj Nammo, ďakujem za inšpiratívne stretnutie. Tvoje vhľady sú presné a vidíš do hĺbky aj šírky. Je to asi prvý krát, kedy som stretol niekoho, kto sa za šamana nielen vydáva, ale ním aj je.
Mario
Od prvního setkání s Nammem jsem věděl, že jsem našel někoho, kdo mě provede dalším velkým kusem mé cesty. Nammo mi je inspirací a proudí skrz něj skutečná velká láska, moudrost a zkušenost, že jsem od něj příjimal velmi pozorně vše, co mi řekl. Prošli jsme společně mnohá témata iluzí života, pastí, lží.. Mnohokrát mi pomohl rozlišovat a také mě naučil jak dát okolnosti do rovnováhy. Do cyklu jsem šel otevřený se učit, protože jsem si byl vědom, že věci opravdu nechápu. Později jsem chápat začínal. Skrz naše sezení jsem se pečlivě snažil aplikovat veškerou moudrost do praxe. Mohu závěrem říct jen několik slov. Hodně věcí se rozpustilo a občas i já sám. Setkání mi pomohla nacítit a poznat své srdce. Byl mi poskytnut návod na samostatnou práci, tedy soběstačnost a zodpovědnost za sebe. Jsem hluboce životu vděčný za Namma. S hlubokou úctou děkuji.
Martin
V Nammovi jsem našel kompetentního rádce a vnímavého spirituelního terapeuta s velkou zkušeností na duchovní cestě a se silným osobním vyzařováním. Nammo dobře vyciťuje a nachází tak aktuální témata, která pak okamžitě zpracováváme. Jeho vyjadřování je přesné. Přínos setkání je pro mě nejen v rozumovém pochopení potřebného, ale i energetický - v okamžitém napojení se na vyšší úroveň vědomí. Nammo mě podpořil nejenom v přístupu k BYTÍ a k meditaci - což je můj hlavní zájem - ale dokázal mě výrazně podpořit i v akutních momentech "zamlžení".
Jan
Jana Nammo si moc vážím pro jeho hluboké osobní zkušenosti které z něho cítím. Vážím si toho, že si prošel nejen vzestupy ale i pády. A své zkušenosti z téhle cesty dokázal zaintegrovat. A tak může být rádcem i lidem, kteří si procházejí i hlubokými spirituálními krizemi. Řekl bych, že léčitel může léčit pouze to, co vyléčil sám u sebe. A v tomto Janovi důvěřuji.
Karel