Centrum Amrita a naše vize

Koncem roku 2017 jsme vzhledem k mnohým synchronicitám koupili historický dům s velkým pozemkem na okraji obce Bouzov. Je to dům ze šestnáctého století - bývalý hradní pivovar.

Mohli jsme bývali koupit mnohem menší rodinný domek a vše by tak bylo pro naši rodinu jednodušší, ale následovali jsme vizi, kterou jsme obdrželi a to, že máme na silovém místě vybudovat centrum, kde se budou lidé probouzet, proměňovat a uzdravovat.

Samotné místo nebylo na začátku v dobrém stavu ani to není žádné ideální místo - hned vedle je například soukromý kravín, okolo nás jsou zemědělská pole - ale jeho energie je velmi kouzelná, na zahradě vyvěrá pramen a příroda je zde vyživující.

Rychle jsme si to tu zamilovali a od začátku jasně cítili, že naše mise je to tu přetvořit. Celý svět nyní v jistém ohledu závisí na lidské ochotě přetvořit a obnovit to, co bylo zničeno.

Žijeme v intenzivní době hlubokého přerodu, společenské dění přiostřuje a v části společnosti se šíří velmi negativní atmosféra. Všechna ta nevědomost, zloba, odpor a nenávist, které vybublávají na povrch, mají kolektivní dopad na nás všechny. Obzvlášť ve velkých městech to může člověk silně pocítit.

Je nutné vytvářet místa, která jsou energeticky posilující, protože lidé potřebují čerpat. Po celé planetě se tím vytváří síť míst zasvěcených lásce a pravdě, která můžete vnímat jako energetické body světla. Společně mají sílu vibračně společnost harmonizovat a facilitovat tím bouřlivý přerod do jejího zralejšího stavu.

Na jemněhmotných rovinách jsme totiž všichni propojeni. Jsou například zaznamenány "experimenty", kdy velké skupiny meditujících snížily po dobu své praxe kriminalitu v celých městech o několik procent.

Vytváříme prostor, který je jedním z mnoha pramenů ukotvujících na Zemi vizi nového a zdravějšího světa.

Zázemí centra jsme především vlastními silami a s pomocí přátel budovali čtyři roky. V tuto chvíli je dům z větší části zrekonstruovaný a my se postupně zaměřujeme na jeho okolí - na tvorbu Oázy Srdce.

Naší vizí je společenství lidí, kteří jsou vnitřně zralí, sebevědomí, moudří, láskyplní a vědí, jak žít v harmonii s přírodou - společenství těch, kteří poznali hlubší realitu sebe sama a žijí své životy v souladu s tímto poznáním.

Proto ostatní podporujeme na cestě uzdravování jejich psychických zranění, uvolňování destruktivních návyků a objevování hlubších zdrojů lásky, síly, naplnění a svobody.

Naším dlouhodobým záměrem je vybudovat na tomto místě společenství, které bude zapojeno i do obnovy a ochrany okolní krajiny.

Aktuálně sháníme finanční prostředky na

  • lehké úpravy prostorů pro návštěvníky
  • venkovní jídelna pod meruňkou
  • nový plot okolo Amrity
  • vybudování koupacího jezírka v zadní části zahrady
  • jurta jako další zázemí
  • odkoupení přilehlých pozemků

Hledáme rezonující investory, kteří by rozuměli významu tohoto projektu a chtěli nás podpořit.

Finanční dary je možné posílat na účet 3093091063/0800.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Budeme vděční za Vaši pomoc. 

Za veškerou dosavadní finanční podporu ze Srdce děkujeme!

Kushi a Ramin

Malá fotodokumentace

leden 2019
říjen 2020
podkroví červenec 2018
podkroví říjen 2020