Návrat síly

cyklus skupinových terapií a rituálů

Odevzdaná síla

závislosti a zdroj v sobě

15.6. 2019

od 10:00 do 18:30

Velký sál hotelu Bouzov

Bouzov

Cyklus "Návrat síly" je voláním po zdravějším světě, který se může zrodit jedině skrze Vás, skrze Vaši znovuobjevenou moudrost, sílu a lásku v akci. Je to cyklus jednodenních setkání zaměřený na osobní posílení, rozvoj schopnosti rozlišovat a hlubší rovinu sebepoznání s reálným dopadem na Váš život.

Je možné se zúčastnit jak celého cyklu, tak pouze jednotlivých bloků.

V prvním bloku cyklu jsme se obecně zaměřili na struktury oběti. Na tomto setkání se podíváme na Vaši ochotu odevzdávat svou sílu vnějším objektům ať už jsou to vztahy, práce nebo představy druhých o tom, jací byste měli být, které jste přijali za své.

Všechny vnější "zdroje" mají za cíl zaplnit vnitřní psychologické díry ~ prožitky nedostatku a strádání, které mají kořeny v našich minulých zkušenostech. Bohužel se však člověk nakonec stává jejich otrokem. Stává se zavislým na něčem vnějším. Vnitřním dírám je třeba se podívat do tváře a tak se vymanit z jejich sevření.

Tímto způsobem závislosti mizí a vrací se síla, která byla do nich investována.

Vnitřní díra můžeme také vnímat jako projev odpojení se od některé z niterných kvalit. Odpojení od vlastní hodnoty, od pocitu sebelásky, naplnění, síly atd. Tyto kvality v nás jsou neustále, nikam nezmizely, jsou však skryté pod nánosy toho, co si myslíme, že jsme ~ naší falešné identity.

A jak možná už víte, lidé mají tendenci se této identity držet zuby nehty. Ve svém jádru existuje jediná závislost a to je naše závislost na tom, co si myslíme, že jsme.

Na druhém bloku Návratu síly tak budeme dále očišťovat Vaše pojetí sebe sama od nánosů iluzí. Projdeme cestou od setkání se s psychologickými dírami do stavu vnitřního naplnění a spojení.

Budeme opět pracovat s intuitivní pranajámou, konstelacemi, meditacemi a rituály. Součástí programu budou také naše promluvy a odpovědi na dotazy účastníků. 

Další bloky cyklu

6.7. ~ My a vztahy

jak zůstat sám sebou ~ a zároveň otevřený ~ nejen v partnerských vztazích

Ve vztazích je tak lehké se ztratit a nemusí to zdaleka být vztahy partnerské. Z toho důvodu jsme jim věnovali celé jedno setkání. Jsme sociální bytosti a jako celek se potřebujeme v lásce a respektu propojit, abychom dokázali tento svět proměnit. Zároveň si asi dobře uvědomujete, že to není vždy snadné. V tomto bloku cyklu se podíváme na tendenci se ve vztazích ztrácet a zaprodávat. Vztahy se totiž neuzdraví, pokud se každý za sebe nepostaví do své vlastní důstojnosti. Provedeme Vás rituálem, který Vám pomůže rozpustit strach ze sebevyjádření a více Vás ukotví ve schopnosti zůstat v kontaktu s druhými "sám sebou".

10.8. ~ Síla v akci

vědomé sebevyjádření v každodenní realitě

Završením celého cyklu bude integrace rozšířených stavů vědomí zažívaných v průběhu meditační praxe do běžného fungování a podpora Vaší schopnosti aktivně konat v souladu s Vaší niternou pravdou. Zaměříme se na schopnost rozlišit "hlas Vašeho Srdce", na jeho sebezpochybňování a obavu ho následovat. Ukážeme Vám, že jít cestou svého srdce je ta největší medicína. Následujete tak totiž samotného Boha a začínáte ochutnávat hojnost a blaženost služby vyššímu principu. Jste pevně ukotvení v mystickém poznání božství a zároveň neztrácíte kontakt s všední realitou praktického fungování. To je to, v čem Vás budeme podporovat. Síla v akci je praxe manifestace božství zde na Zemi - blažeností naplněná cesta, kterou sami jdeme.

Co Vás čeká a co Vám to přinese

  • Hluboké sebepoznávání
  • Léčení Vašich životních témat a vztahů
  • Povznášející a život-proměňující okamžiky
  • Silné rituály a podpora jemněhmotných úrovní
  • Meditační praxe a přesah do poznání Esence bytí
  • Lepší schopnost se smysluplně vymezit
  • Posílení osobní důstojnosti a sebedůvěry
  • Rozvíjení schopnosti rozlišovat
  • Posílení schopnosti tvořit v souladu s Vaší niternou pravdou
  • Vědomí vyššího smyslu a vnitřní naplnění

Praktické info

Cyklus je vhodný pro Ty z Vás, kdo jste s námi prošli cykly individuálních setkávání i pro Ty z Vás, kdo nás ještě osobně neznáte. Je možné se zúčastnit celého cyklu nebo jednotlivých bloků s tím, že preferovat budeme Ty, kteří se zúčastní celého cyklu.

Cena za jeden blok je 2200 Kč v případě, že se účastníte celého cyklu. Cyklus je možné zaplatit celý nebo na splátky podle domluvy. 

Cena za jeden blok je 2500 Kč v případě, že se hlásíte jen na některý z bloků.

Po přihlášení budete vyzváni k zaplacení zálohy.

Pokud se opravdu chcete účastnit, ale Vaše finanční situace Vám neumožňuje uhradit plnou částku, ozvěte se nám a my Vám vyjdeme vstříc.

Skupina bude menší a tak bude prostor věnovat se přímo Vašim tématům.

Setkání budou probíhat ve velkém sálu hotelu Bouzov a v našem centru Chrám poznání v Bouzově u Olomouce. Pokud budete chtít v Bouzově či okolí zůstat přes noc, doporučujeme Vám rezervovat si místo co nejdříve.

Setkáními Vás budeme provázet oba dva. Naši partnerskou spolupráci lidé velmi oceňují a vnímají její sílu.

Těšíme se na společnou cestu!

Kushi a Nammo

Pokud se hlásíte pouze na některý z bloků cyklu, napište nám do vzkazu, o který máte zájem. Děkujeme.

Ahoj Kushi a Nammo. Posílám ještě jedno veliké díky za vše, za ochotu, se kterou jste mě přizvali do kruhu, za vedení při práci. Cítím, že se včera opravdu hodně pracovalo, dnes jsem citelně lehčí, mnoho závaží se rozplynulo, také cítím nádherný klid a to bylo mé veliké přání. To, co děláte, má veliký smysl pro uzdravení celého energetického pole na Zemi. Určitě to dobře víte.
Zuzana
S Kushi a Nammem jsem absolvoval celodenní rituál usmíření mužské a ženské energie a jejich vedení mi přišlo opravdu obdivuhodné. Kombinace pevnosti, jasnosti a citlivosti v jejich vedení poskytla skupině to, co potřebovala k bezpečnému průchodu silnými prožitky. Bylo doslova viditelné to, že jednají v napojení na vyšší vědomí, a nenaplňují jen svou osobní představu toho, jak by měli lidé vypadat.
Marek
Ach, je to krásný. To jsem nečekala. Duše i tělo básní. Bere si zpět, co jsem odevzdala.. Má ruka píše. Však jsem to já nebo se ze své skrýše na světlo cosi dostává?? Děkuji s pokorou Té síle Lásky. Je všude, uvnitř i vně. Chci sundat všechny masky a povozit se na vlně.
Zuzana
Ráda bych vyjádřila zpětnou vazbu ke všemu, čím jsem s Vámi mohla projít. Je pro mě nevyslovitelné, jak šťastná za to jsem. A jak velké to pro mě je. To, co cítím já jako nejsilnější, je OBROVSKÁ SVOBODA - ukazuje se to na běžných věcech, třeba cokoli říct, udělat, zeptat se, napsat zprávu, atd. Necítím okolo Tebe/Vás žádnou bariéru nedotknutelnosti nebo "uctívačnosti", fanatismu...a přesto nezpochybnitelnou posvátnost, zář a mistrovství. Jsem okouzlena tím, že to mohu vidět a cítit, že i TOHLE existuje a v tom právě cítím tu pravost! Zároveň bych chtěla napsat jak důležitá je pro mě Vaše společná cesta působení. Vy dva jako partneři vedle sebe i v "práci" a ještě v takové bez boje...s tím jde i pohled MUŽE i ŽENY na věc. A vnímám to potom jako celistvé a krásně léčivé.
Adéla