♥   Žijete ve fungujícím vztahu, ale hledáte něco hlubšího

♥   Žijete v nefunkčním vztahu a chcete ho uzdravit?

♥   Jste bez partnera a chcete se na zralý vztah připravit?

♥   Zajímá Vás cesta sebepoznání a sebeléčení?

Představujeme Vám eBook

sebeobjevnou cestu zaměřenou jak na zralé partnerské vztahování se a péči o společnou intimitu, tak na osobní uzdravení, posílení a osvobození.

    Jmenujeme se Kushi a Ramin a jsme partneři a kolegové. Více než posledních deset let jsme zasvětili sebepoznávání, uzdravování a osvobozování. Nahlédli jsme za tu dobu hluboko a proměnili tak své životy do mnohem větší lásky, radosti a síly.

Velmi se milujeme, společně tvoříme a naplňuje nás velká vděčnost za to, že můžeme být spolu. Partnerství vnímáme jako dar. 

   Dnes si dobře uvědomujeme nezměrný potenciál, který se skrývá v každém člověku a kterého je možné dosáhnout. Směrem k tomuto rozpoznání přivádíme ostatní jak v rámci individuálních a párových sezení, tak na skupinových akcích, které společně vedeme. Často jsme svědky krásných proměn. 

   Všichni se postupně probouzíme do hlubšího poznání toho, kým opravdu jsme.

   Cítili jsme silné vedení sdílet naše zkušenosti s širším okruhem lidí, než jsme schopni přijmout na našich terapiích nebo akcích, a nabídnout tak podporu na cestě partnerstvím a společným životem. Tak se zrodil eBook, který jsme napsali s velkou láskou.

Bude Vám medicínou, pokud mu to dovolíte...

   ...a poslouží všem, kteří kráčíte cestou léčení a sebepoznání ať už žijete ve fungujícím vztahu a chcete ho prohloubit či v nefungujícím partnerském vztahu a chcete ho uzdravit nebo zatím partnera nemáte, ale vědomé vztahy Vás zajímají a chcete se na zralejší vztah smysluplně připravit.

Pokud ho nebudete pouze číst, ale pokusíte se principy, které zde nastíníme, převést do svého života, potom se věci opravdu změní. To Vám můžeme zaručit.

   Klademe důraz na celistvý přístup zohledňující různé úrovně a konkrétně v tomto bodě vnímáme náš velký přínos. V eBooku tak najdete syntézu duchovního učení a úplně obyčejného lidského života. Právě tímto propojením se z obyčejného stává neobyčejné a tak to máme rádi.

Prezentujeme cestu, která může mít na Váš život a Vaše vztahy ohromný dopad a dokáže je zcela proměnit. Jak s ní naložíte, to je již na Vás... 

EBook je ve formátu pdf a audionahrávky ve formátu mp3. Po uhrazení objednávky emailem obdržíte přístupové údaje do členské sekce na našem webu, kde si můžete vše několika kliknutími myší stáhnout.

Co v eBooku najdete?

 • sto čtyřicet stran textu a čtyři audionahrávky
 • celistvý přístup
 • hluboký vhled
 • srozumitelně podané informace
 • příklady z našich životů
 • cenná doporučení k péči o společnou intimitu
 • několik silných vyzkoušených technik

Co Vám eBook přinese?

 • nástroje k uzdravení sebe sama
 • nástroje k uzdravení vztahu
 • prohloubení porozumění partnerské dynamice
 • mnoho podnětů pro Váš vnitřní růst
 • zaručeně více intimity, naplnění a radosti
 • prohloubení sebepřijetí, sebelásky
 • podporu v osvobození ze sevření strachu, studu, bolesti aj.
 • smysluplný rámec cesty sebepoznání
 • nástroje k poznání Esence bytí

Struktura eBooku

 • Kapitola první: Noříme se do nitra
  Podíváme se na téma prohlubování citlivosti, abychom pronikli do stínu vlastního nevědomí. Součástí této kapitoly je první audionahrávka zaměřená na zvnitřnění.
 • Kapitola druhá: Vztah jako únik nebo vztah jako cesta?
  Vyjasníme si důvody proč ve vztahu jsme či proč ho hledáme.
 • Kapitola třetí: Oheň sebepoznání
  V této obsáhlé kapitole se budeme věnovat mechanice nepravého lidského já (ego) a jeho vlivu na vztahovou intimitu. Začneme také zkoumat svá zranění a uvolňovat energii uzamčenou v přirozených projevech a potřebách. Najdete zde druhou audionahrávku věnovanou poznávání zranění.
 • Kapitola čtvrtá: Léčení ran
  V této kapitole Vám nabídneme velmi celistvý náhled na uzdravování a společně tuto cestu projdeme od prvních kroků uvolňování emocí až po konečné překročení problému skrze meditační praxi a probouzení vědomí. Součástí je léčebná audiovizualizace na téma léčení vnitřního dítěte a audionahrávka věnovaná poznávání Esence, přirozené podstaty bytí.
 • Kapitola pátá: Rozvíjíme intimitu
  Připravili jsme základy a nyní se zaměříme na hlavní aspekty partnerského vztahu. Budeme se věnovat komunikaci, schopnosti se před partnerem ukázat, respektu, sexualitě, vzájemné podpoře a svobodě.
 • Kapitola šestá: Láska
  V poslední kapitole se na celou situaci podíváme z vysoké perspektivy Lásky.
 • Čtyři audionahrávky
 • Zvnitřnění
  Nammo Vás provede praxí zaměřenou na rozšiřování kapacity vnímání.
 • Poznáváme svá zranění
  Nammo otevře cestu silovou písní a vydáme se hledat příčiny.
 • Léčení vnitřního dítěte
  Společně s Kushi projdete meditací božských rodičů, která má velký léčivý potenciál.
 • Meditace pozorovatele
  Kushi Vás provede zkoumáním odpovědi na otázku: "Kdo jsem Já?" a uvede Vás tak do přímého poznávání Esence.

Cena eBooku

Cena eBooku včetně audionahrávek je 990 Kč.

V případě, že máte o eBook opravdu zájem, ale Váš finanční rozpočet Vám neumožňuje uhradit celou částku, napište nám a my Vám rádi vyjdeme vstříc. Nestyďte se. Nebudete první ani poslední.

Světlo vědomého vztahu od Namma a Kushi bych ani tak nenazval e-book, jako spíše e-therapy 🙂 Doopravdy. Naprosto smekám nad tím, jak se jim podařilo tak osobní, esenciální a mnohaúrovňové téma obsáhnout slovy. Čteš ty věty na monitoru, ale uvnitř máš pocit, že jsi s autory v jedné místnosti a nevidíš je vedle sebe jen pro to, že máš asi zrovna zavřené oči. Na několika místech autoři nabádají k tomu přestat číst a pokračovat až za pár dnů. To je ale v podstatě nemožné – chceš jít furt dál, protože každý další odstavec není o tom, že sis ho prostě jen přečetl, ale prohlubuje v Tobě především značné UVĚDOMĚNÍ SI toho, o čem je právě řeč. Tato kniha tedy neobsahuje pouhé informace. Při jejím čtení ve Tvém nitru reálně ožívá proces postupného rozkrývání podstaty vztahu mezi dvěma lidskými bytostmi. A hmatatelné vnitřní zakoušení principů, které se v rámci mužsko-ženské partnerské interakce uplatňují a sehrávají esenciální a neoddiskutovatelnou roli. Hojně jsou uváděny reálně prožité „konfliktní" nebo „tradičně havarijní" partnerské situace. Sdíleny jsou oběma autory s opravdu nevšední mírou pravdivosti k sobě sama. A právě ta poskytuje hodně široký a srozumitelný vhled do prožitkové roviny jak muže, tak ženy. Tento přístup k perspektivě prožívání Tvého partnera je onou medicínou, kdy dokážeš nejen „porozumět", ale více či méně (a to je na Tobě) skutečně uznat jinakost toho druhého. A tomto spatřuji obrovský přesah knihy. V textu a při řízených meditacích se dozvíš hodně i o vztahu k sobě samému. Některé věci se Ti možná líbit nebudou. Dlužno dodat, že vše je komunikováno chápajícím, citlivým, avšak zároveň velmi přímým a pravdivým způsobem. Takže pokud nejsi ve svém vztahu spokojen/a a odvažuješ se upřímně bádat ve svých vnitřních vodách, pak Světlo vědomého vztahu doopravdy může být Tvým majákem. Doplout k němu ovšem samozřejmě budeš muset sám/sama 😉
RNDr. David Cháb, Ph.D.www.ZpevTicha.cz, www.jak-na-bolava-zada.cz, www.DavidoChab.cz
Kniha Světlo vědomého vztahu si přímo přitáhla mé srdce, které se po dlouhých letech toužilo otevřít. Velice citlivě mě vede k sobě samé, hluboko pod povrch. Ke svým bolestem a zraněním, která pokud zůstávají bez povšimnutí a vědomé práce, ovládají naše životy. Tato kniha má dar probouzet lásku a já děkuji, že ji mohu mít doma...Je mým průvodcem a zároveň velkou podporou na cestě mojí, stejně jako cestě našeho manželství. Nutno dodat, že já mám pro Vás celkově tak trochu slabost. Nejen že mne inspirujete a líbí se mi, co a jak děláte, ale také mám ráda Váš způsob vyjadřování, volbu slova a to, jakou formou komunikujete do světa. Pro mě krásná ukázka toho, že méně je někdy více. Prostě netlačíte, a právě proto mě oslovujete víc než mnozí ostatní. Já z Vás cítím, že to vlastně nepotřebujete. Z Vás totiž přímo září to, jak žijete. V Pravdě a Lásce. A to je nejvíc...
Petra Pozníčková SPORTISIMO s.r.o., manažerka marketingu
Ať už žijete v partnerství nebo ne, kniha Namma a Kushi Světlo vědomého vztahu vás může hluboce inspirovat na mnoha úrovních poznávání sebe sama. Je nabitá podněty k vlastnímu zkoumání a hluboce pravdivě vysvětluje zrcadlení sebe sama ve vztazích (které si můžeme na mnoha rovinách rozšířit nejen na vztahy partnerské). Jasným slovníkem pojmenovává hry, které ve vztazích hrajeme, stopuje jejich příčiny a předkládá některé cesty kudy z těchto bludišť ven... Přináší i zcela praktické návody a sdílení obou manželů. Mezi řádky je cítit hloubka jejich vlastní cesty, která dělá z knihy jeden z klenotů zářících v tom velkém množství všeliké duchovní literatury na našem trhu... Děkuji, že jsem si ji mohla přečíst.
Mgr. Leni Lvovská PhD.Astroložka a průvodkyně v www.lenylvovska.com, VŠ učitelka matematiky
Sleduji práci Namma a Kushi již delší dobu. S Nammem jsme dlouholetí přátelé. Proto jsem se moc těšil, až si budu moci přečíst jejich eBook Světlo vědomého vztahu. Četl jsem jej postupně, kapitolu po kapitole. S naprostou většinou věcí souhlasím. Již dříve jsem u sebe objevil a s druhými mnohokrát probral "hladové hry". Objevem pro mne byl termín "erotizace zranění". Pomohl mi lépe nahlédnout na mé erotické zážitky s mojí ženou. Přečtení tohoto eBooku doporučuji každému, kdo chce mít plnohodnotný a spokojený vztah s partnerem a nakonec i s Bohem. Najdete v něm dobrý návod, jak na to.
Jan František BímMentor, průvodce a life kouč v www.janbim.cz
Tato kniha je praktickou a velmi jasnou podporou na počátku vědomého partnerství či pro jeho další prohlubování. Popisuje z prožité zkušenosti důležité etapy vztahu ke zvědomění, integraci a tak přijetí. Ukazuje, co je skutečným cílem stezky partnerství. Je napsána čtivě, upřímně, autenticky, v každé větě je cítěna laskavost a blízkost duchovního poznání autorů. Samotné čtení knihy je pozvedávající a léčivé. Vnímám, že je určena lidem, kteří skutečně chtějí jít Cestou partnerství, sebepoznávání a myslí to vážně.
Lucie KupcováPrůvodkyně osobním rozvojem a zakladatelka www.loonadanceacademy.cz

Kéž všechny bytosti jsou svobodné a šťastné!