Mysterium Srdce

večerní online setkání pro muže s tichou meditací

17.11. 2020

18:00 - cca 19:45

Mužská zranění kolektivně vyplouvají na světlo vědomí a volají po integraci. Jedním z přístupů, o němž často mluvím, je schopnost je otevřeně konfrontovat, poznávat a rozvíjet vnitřní vřelost.

Tím druhým - který je ve skutečnosti s prvním zcela propojen -  je rozšiřování kapacity vědomí a právě této cestě bude věnováno toto večerní setkání.

Psychologická zranění - jakkoliv jsou reálná a citelná - existují pouze na úrovni egoické struktury. Můžeš je léčit, můžeš se učit chovat způsobem, který je harmoničtější, a to všechno přirozeně má svůj smysl.

Jakákoliv terapie, která vychází čistě z prostoru mysli, naučených formulek a předem daných schémat, má však velmi nejistý efekt. Znám muže, kteří takto strávili desítky let a nic výrazného se nestalo.

To hlavní léčení vždy přichází z prostoru osvobozeného vědomí, z něhož povstává i samotná mysl.

Aby byla terapie psychologické struktury účinná, je nutné aby měla spirituální přesah. Jinými slovy musí být ukotvena v přítomném bytí - v mysteriu Života - v tom, co si uvědomuje.

O tom je Vipassana neboli tichá meditace a jde o jednu z velmi efektivních "cest" rozvíjení přirozeného potenciálu člověka.

Vipassana je umění spočívání v tom, co je. Je to objevování hlubších rovin bytí, které má ohromný dopad na všechny ostatní aspekty života.

Ze společnosti se pomalu vypařuje představa, že meditační praxe je jakási ezoterická nadstavba. Časem bude lidem mnohem jasnější, že meditace je naprostý základ. Meditace totiž není sezení se zavřenýma očima. Meditace je Život sám.

Šiva - mistr meditace

Je to jednoduše neustálé uvědomování si toho, co je věčné, ve své přirozenosti neměnné, osvobozené.

Jakmile tento vnitřní rozměr člověk objeví, celá psychologická struktura postupně prochází mohutnou proměnou.

Energetický potenciál se zvyšuje, což ozařuje stále hlubší roviny nevědomí. Hluboké rány - strachy a bolesti - jsou vyplaveny a v nekonečné úlevě hlubšího poznání posléze rozpuštěny.

Psychologické díry, prožitky strádání, pocity oddělenosti a nedostatku mohou Vaše bytí okupovat jedině pokud nevíte, kdo - nebo možná spíš co - v hloubce skutečně jste,

Spočívání v meditaci je aktem sjednocení s Existencí.

Stíny mizí. Vstupuje nevinnost, lehkost, otevřenost, ničím nezkalená síla a láska.

O tom je ve své podstatě Vipassana.

Pojďme tedy společně zkoumat hloubky Bytí. Součástí setkání bude úvodní povídání, naladění a potom spočineme cca 45 minut v tichu.

Těším se... Jan Nammo...❤️

Praktické info

Setkání proběhne na platformě ZOOM. Přihlášení obdrží ve úterý dopoledne přihlašovací odkaz.

Příspěvek je dobrovolný. Doporučené minimum je 200 Kč.

Setkáním Tě provede Jan Nammo Bradáček - manžel, otec a průvodce hlubšími rovinami Bytí. Společně se svou ženou Kushi napsali Ebook Světlo vědomého vztahu a provází jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu života, vedou transformační skupiny, vychovávají dceru Kailu a budují meditační centrum Amrita v Bouzově u Olomouce. 

Více o Nammovi zde >>>

Více o způsobu práce zde >>>

Reference

Ahoj Nammo, ďakujem za inšpiratívne stretnutie. Tvoje vhľady sú presné a vidíš do hĺbky aj šírky. Je to asi prvý krát, kedy som stretol niekoho, kto sa za šamana nielen vydáva, ale ním aj je.
Mario
Od prvního setkání s Nammem jsem věděl, že jsem našel někoho, kdo mě provede dalším velkým kusem mé cesty. Nammo mi je inspirací a proudí skrz něj skutečná velká láska, moudrost a zkušenost, že jsem od něj příjimal velmi pozorně vše, co mi řekl. Prošli jsme společně mnohá témata iluzí života, pastí, lží.. Mnohokrát mi pomohl rozlišovat a také mě naučil jak dát okolnosti do rovnováhy. Do cyklu jsem šel otevřený se učit, protože jsem si byl vědom, že věci opravdu nechápu. Později jsem chápat začínal. Skrz naše sezení jsem se pečlivě snažil aplikovat veškerou moudrost do praxe. Mohu závěrem říct jen několik slov. Hodně věcí se rozpustilo a občas i já sám. Setkání mi pomohla nacítit a poznat své srdce. Byl mi poskytnut návod na samostatnou práci, tedy soběstačnost a zodpovědnost za sebe. Jsem hluboce životu vděčný za Namma. S hlubokou úctou děkuji.
Martin
V Nammovi jsem našel kompetentního rádce a vnímavého spirituelního terapeuta s velkou zkušeností na duchovní cestě a se silným osobním vyzařováním. Nammo dobře vyciťuje a nachází tak aktuální témata, která pak okamžitě zpracováváme. Jeho vyjadřování je přesné. Přínos setkání je pro mě nejen v rozumovém pochopení potřebného, ale i energetický - v okamžitém napojení se na vyšší úroveň vědomí. Nammo mě podpořil nejenom v přístupu k BYTÍ a k meditaci - což je můj hlavní zájem - ale dokázal mě výrazně podpořit i v akutních momentech "zamlžení".
Jan
Jana Nammo si moc vážím pro jeho hluboké osobní zkušenosti které z něho cítím. Vážím si toho, že si prošel nejen vzestupy ale i pády. A své zkušenosti z téhle cesty dokázal zaintegrovat. A tak může být rádcem i lidem, kteří si procházejí i hlubokými spirituálními krizemi. Řekl bych, že léčitel může léčit pouze to, co vyléčil sám u sebe. A v tomto Janovi důvěřuji.
Karel