Znovuzrozená Intimita

víkendové setkání prohlubujících praxí a sdílení věnované hlubšímu sebepoznávání a léčení partnerských vztahů

10. - 12.9. 2021

Amrita

Seminář je vhodný jak pro páry, tak pro jednotlivce a nezadané.

Zveme Vás srdečně k víkendovému transformačnímu setkání do Amrity věnovanému vztahům, které bude časem prohlubování se k sobě, k vlastní celistvosti a časem rozvíjení schopnosti sebe sama v intimitě a pravdivosti sdílet.

Vztahová vstřícnost, vzájemná péče a láskyplná laskavost se příliš snadno ztrácejí v neintegrovaných psychologických tématech a bojích, které se s nimi pojí. Partneři bojují s vlastními přeludy, kterým slepě věří. Cit se ztrácí.

Umění partnerského soužití bylo kolektivně zapomenuto a je nejvyšší čas, aby začalo být znovu objevováno a žito. Páry, které spolu žijí v harmonii, mají na celkový stav společnosti a světa mnohem silnější dopad, než by si mohl člověk myslet.

Intimita se zdaleka neomezuje jen na fyzický kontakt a abychom mohli být s partnerem intimní, potřebujeme nahlédnout vlastní omezení, vlastní uzavřenost, skrývání se.

Kvalita, kterou spolu zažívají čerství milenci, se potom může stát realitou trvalou.

Cítění - laskavá pozornost - je velmi jemná záležitost. Když tuto kvalitu rozvinete ve vlastním bytí, beze snahy se projeví ve Vašich vztazích. Tato kvalita je živnou půdou, na které vyrůstají květiny. Do vztahu vstupuje krása.

Intimita je ve skutečnosti životní postoj - nikoliv však nějaký mentální přístup. Schopnost být intimní se přirozeně rodí z přímého přebývání v hlubinách reality. Intimita je hloubka citu, cítění.

Během tohoto víkendu budeme nahlížet do mužského-ženského vztahování se, odhalíme podvědomé tenze a energie v našem systému i v kolektivním poli, které intimitu blokují. 

Budeme poznávat nevědomé záměry, ze kterých se vztahujeme k druhým, abychom si mohli uvědomit, zda jsou v souladu s naším hlubším Bytím - Srdcem.

Budeme klesat ke zdroji, ze kterého jsme stvořeny...kde objevujeme Jednotu a integraci polarit...

Když lépe víme, kdo Jsme, když známe a stále více žijeme pramen Lásky v sobě, potom - ve skutečnosti až potom - můžeme sebe sama kvalitně sdílet a poznávat i toho druhého.

Svými písněmi a mantrami nás bude víkendem provázet Jakub Hronek alias Jiří Poutník.

Pokud přijdete v páru, budete procházet cvičeními spolu. Součástí setkání nejsou cvičení v nahotě.

Co Vás čeká?

  • Hluboké sebepoznávání
  • Práce s tělem
  • Mystické praxe
  • Očista, vnitřní propojení
  • Sdílení aktuálních vhledů a našich zkušeností
  • Individuální vhledy přímo k Vám
  • Ohňová ceremonie

Setkáním Vás provedou Kushi Lenka a Jan Nammo Bradáčkovi - manželé a spirituální průvodci. Společně jsme napsali Ebook Světlo vědomého vztahu a provázíme jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu života, vedeme transformační skupiny, vychováváme dceru Kailu a budujeme meditační centrum Amrita v Bouzově u Olomouce. 

Více o nás si můžete přečíst zde >>>

Reference

Spolutvorba s Nammem a Kushi je pro mě radostí i darem. Pojí nás přátelství - s Nammem asi 12let a stejný Mistr Naropa. Oba mají schopnost vidět jasněji energie a struktury, které nám často brání žít život plně a to je velká pomoc. V jejich poli je cítit hlubší realita a díky tomu i to, co je na ní u nás nalepené. Je krásné vidět jejich propojení, přirozenost a zároveň velkou jasnost. Těší mě růst s nimi a přispívat hudbou na jejich obřadech a setkáních. Díky moc za Vaši podporu a inspiraci.
Jakub
Milí Kushi a Nammo, už když jsem Vás oba viděla poprvé před rokem "v akci", bylo mi jasné, že se za Vámi budu vracet. Váš naprosto autentický (protože žijete to, co předáváte), jemný, ale i rázný, lehký a humorný přístup způsobil naprostou revoluci mého bytí. Vaše energie je úžasný mix opravdovosti, živosti, divokosti, nespoutanosti i jemnosti. Podařilo se Vám vést mě k tomu, abych z velké hloubky vykutala svoje pravé já a opustila ty nejškodlivější vzorce, které mi podrážely nohy a vypadaly přitom velice nenápadně a "normálně“. Děkuju Vám oběma z celého srdce za to, že jsem ve Vás našla průvodce, ke kterým se můžu vracet ve chvílích, kdy budu potřebovat navigaci ke své jasnosti a ke svému zdroji. Všechno je teď jiné. To, jak cítím, vidím, vnímám, jak žiju a jak k životu přistupuju. Dokázala jsem s Vaší podporou v sobě najít pevné spojení s vědomím, s duší, s esencí. S tím, co přesahuje veškeré chápání mysli a nechávám se jí vést. Cítím se svobodně, lehce, živě. Užívám si ještě častěji radost a lehkost a líp se dokážu uvolnit i v nejistotě a nekomfortu. Proces ovlivnil i mého muže, který se mění se mnou a s tím i celý náš vztah, který byl právě před rokem v troskách. Celou dobu se u toho psaní usmívám a cítím obrovskou vděčnost za to, že jsme se potkali.
Pavla
Drazí Kushi a Nammo, sobotní rituál Láska do vztahů byl pro nás naprosto nezapomenutelným zážitkem. Těžko hledáme slova, kterými by se to dalo popsat. Sedíme tu oba a znovu se vracíme k té hluboké a láskyplné energii. Byl to překrásný naplněný den, který jsme si užili a prožili společně jako pár i každý sám za sebe. Zároveň jsme velmi silně vnímali, že společná "práce" v kolektivním mužsko-ženském poli má takovou sílu a dopad, že to jen těžko můžeme dohlédnout. Po celou dobu jsme se cítili bezpečně a obdivujeme, s jakou empatií jste nás celým dnem provázeli. Vnímat Vás dva nejen jako průvodce, ale hlavně jako pár, je tak inspirativní. Vidět a cítit, jak dva lidé mohou tvořit tak úžasný a harmonický celek. Máme pocit, že jste krásní oba jako jednotlivci, ale Vaším spojením vzniká něco mnohonásobně silnějšího. A za tím vším cítíme Lásku. Děkujeme, že jsme u toho mohli být. Děkujeme za Vaši odvahu!
Kateřina a Josef
Těžko se hledají slova, celý den byl silnou zkušeností. Nejvýraznějším (překvapivým) momentem pro mě byl mužsko ženský hlavní rituál, kdy se mi v závěrečné fázi mikroskopicky rozvibrovalo celé tělo až do morku kostí. Kompletně jsem prostě vrněl. Nedělal jsem to, dělo se to. Princip odpuštění mě táhl daleko. Cítil jsem, že mě to vede za omluvu, modlitbu a uctívání. Až k úplnému odevzdání se.. Vnímal jsem, že tohle je asi kolektivní záležitost, protože svoji osobu jsem tam nevnímal. Zároveň to ale vnímám i osobně. Jako spoluúčast na tom všem co se dělo i děje. Takže co je osobní a co je kolektivní... Opravdu výživné. Vnímám to tak, že se tam udála opravdu velká společná práce. Taky skupina byla moc fajn. Další den mi až došlo jak to máte vlastně strukturované. Od osobní očisty a prohloubení se, přes společnou konstelační práci až do osobní harmonizace. Díky moc! Díky za vytvoření prostoru, že se tohle může v bezpečí a lásce dít!
Martin
Líbí se mi lehkost a lidskost, kterou jste vnášeli do své práce. Mám ráda tento způsob provázení. Pocit, že jste v kruhu s námi, držíte záměr a tam s citlivostí a hravostí provázíte skupinu. Cvičení opouštení starého a vstup do nového nastavení vnímání partnerství mi pomohl přejít z role oběti a zároveň pohrdání slabostí mužů do nastavení tvůrkyně partnerství, narovnání se do své síly a něčeho/někoho co neumím ještě popsat slovy a otevřela se tak s pomocí podpory u oltáře do odevzdání se Vyšší vůli či Já, k provázení se k mému Záměru partnerství nebo nové dimenzi partnerství. Cvičení smíření mužů a žen - tento rituál je obecně velmi silný, ale vždy záleží na tom, Koho je tam přítomnost a zde vaše Nad-osobní nastavení umožnilo vykonat jemně a přesto účinně velký přepis. Bylo vnímáno v celém mém těle. V rituálu jsem odložila ledovou královnu i za svůj rod a ženy mi podobné, dovolila jsem si nechat se vidět. Hned druhý den proces pokračoval uvolňováním zloby, nenávisti, tíhy, že už to neunesu, proudy slz, které otřásaly celé mé tělo a vyplavení jedovatého střepu ze srdce. A přišel nový rozšířený nádech. Přišel klid a vymývání rány. Tato spontánní autoterapie trvala hodinu. Vaše práce jede dál. Děkuji.
Lucie
Pár týdnů jsem se potýkala s tlakem ve svém těle i životě a posílám niterní sdílení uvědomění v těle po konstelačních prožitcích v kruzích "lásky a života s podmínkami" a "bezpodmínečné lásky života" : "Vidím své žíly ve stehnech, jak jsou krásné, plné tepla, měkkosti a hebkosti, spojuji se s velkými řekami naší planety a vidím tu krásu Země, mé žilní tepny "prorůstají" a spojují se vlákny se všemi řekami, s Matkou Zemí a mnou proudí teplo, měkko, hebko, milo." Silný pro mě byl rituál smíření (cítila jsem, že k vám mohu jet nejen pro svůj život, že mohu jet i pro změnu žen mého rodu a minulých inkarnací). Slyšet muže skrze slova omluv, cítit jejich energii (tu opravdovost ukončení bojů a tvoření míru ve vztazích) a vidět skrze jejich oči do duší i moci promluvit a omluvit se z velkých hloubek sebe sama bylo pro mne balzámem, hojivým elixírem minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Vaše energie, kterou žijete a záříte se znásobila drahokamy, posvátnou geometrií i posvátným rodičovstvím. Rozpomenula jsem si na tak přirozenou energii lásky, bytí, života a mohu se s ní spojovat, kdykoliv budu chtít, budu potřebovat, každým nádechem a výdechem. Díky vám, díky, že jste.
Kateřina
Milí Kushi a Nammo, jsem vděčná, že jsem se partnerského rituálu mohla zúčastnit. Uvědomila jsem si tam, že jste pro mě opravdový klenot - v tom, co děláte a jak to děláte. Citlivě, ale do hloubky. S vhledy. A Vaše partnerské soužití je inspirativní a přináší naději. Oceňuju, že si na nic nehrajete a sdílíte různé osobní příběhy. Samotný seminář-rituál byl pro mě intenzivní, prožitkový, něco jsem si zvědomila, něco snad pouzdravovala - to se ještě ukáže. Silnou zkušenost jsem zažila v kruhu představujícím vztahy bez her a úniků, bylo to hodně nabíjející a nebyl důvod držet se v kruhu vztahů "starého typu". Interakce s muži byly taky moc zajímavé, pestré, mnohdy silné.
Keyra
S Kushi a Nammem jsem absolvoval celodenní rituál usmíření mužské a ženské energie a jejich vedení mi přišlo opravdu obdivuhodné. Kombinace pevnosti, jasnosti a citlivosti v jejich vedení poskytla skupině to, co potřebovala k bezpečnému průchodu silnými prožitky. Bylo doslova viditelné to, že jednají v napojení na vyšší vědomí, a nenaplňují jen svou osobní představu toho, jak by měli lidé vypadat.
Marek
Milý Nammo, milá Kushi, mnohokrát Vám děkuji za seminář Láska do vztahů. Bylo to pro mne velmi obohacující. Témata, kterých jsme se dotkli, jsem měla už delší dobu v hlavě. Tak nějak teoreticky jsem to v hlavě věděla. Viděla jsem sama v sobě vnitřního muže i ženu a i důležitost toho, aby se vzájemně uctili. A i když jsem se snažila si to představit (přímo ten závěrečný rituál, který jsme tvořili na Vašem semináři), tak něco ve mně se tomu pořád bránilo. Nejspíš mé ego. Ale až po prožití Vašeho semináře jsem schopna to cítit i srdcem. Jako kdyby všechno najednou zapadlo na své místo. Cítím velkou vděčnost. A také vnitřní mír. Zase se těším na to, co mi život přinese. Děkuji Vám za to, co děláte.
Karolína