AWAKENING BLISS CIRCLE

Druhý běh

 

Online transformační skupina pro max.9 žen

Listopad 2023 - Leden 2024

Tříměsiční osvobozovací a blažený online cyklus s individuálnim přístupem

 

6 online kruhů, 5 živých vysílaní s vedenou praxí, podpora v uzavřené fac. skupině 

Termíny online kruhů na Zoomu, trvajících 2,5 hodiny, se začátkem v 17:30:

 

8.11. 23

22.11. 23

6.12. 23

20.12. 23

3.1. 24

17.1. 24

 

 

Setkáme se tak každý druhý týden na Zoomu a v týdnu mezi setkáními budu jednou týdně vysílat živě vedenou praxi v uzavřené facebookové skupině.

 

Co Tě čeká

  • Šest intimních setkání na Zoomu
  • Tří - měsíční podpora v uzavřené FB skupině
  • Pět živých vysílání s vedenou praxi
  • Individuální práce na tématech a celkovém probouzení a integraci
  • Osvobozováni traumat a více-úrovňové léčení
  • Léčení a tvorba vztahů
  • Přirozená manifestace
  • Uvolňování přesvědčení blokujících hojnost, blaženost a radostné Bytí
  • Prohloubení meditace a spojení se zdrojem, uzemnění
  • Rozvoj intuice a zdroje ženské síly

Milé ženy,

zvu Vás na tří-měsíční online cestu, kterou otevírám jen pro 9 žen, abych Vás mohla individuálně podpořit. Je to tak jediná možnost aktuálně se mnou pracovat. Živé setkání chystám od dubna 2024.

Svolávám tento kruh na cestu osvobozování a uvolňování svého potenciálu i prohlubování spojení s vnitřní mistryní.

Potkáme se jednou za dva týdny na Zoomu a v týdnech mezi Zoomy budu živě vysílat vedenou praxi. Vše si můžete opakovaně pouštět i ze záznamu.

Prostor bude postupně vyhrazený pro každou ženu, pro sdílení, vhledy, léčení, zvědomování, osvobozování a prohlubování spojení.

V průběhu setkání nás čekají i společné praxe, ticho, léčení a rituály.

Každá žena tak dostane intenzivní podporu, která přináší reálné změny v životě, pokud to dovolí.

Projdeme si Vaše aktuální výzvy v životě a prostory, které volají o pozornost, proměnu a transmisi vědomí a lásky.

Pracuji více-úrovňově, říkájí mi, že nemaluji věci na růžovo, ale laskavě sdílím ryzí moudrost a stav věcí a to potom osvobozuje efektivně i témata, které zůstavají často nedotčené. Primárně vedu každého k rozpoznání naší pravé podstaty a rozproudění šaktické energii lásky, síly a moudrosti.

Ženy se tak můžou narovnávat ke své přirozené důstojnosti a hodnotě, která se rozzáří ruku v ruce s poznáním naší pravé tváře.

V čase mezi kruhy Vás budu tři měsíce inspirovat k domácím praxím a bdělosti, v propojení v uzavřené fac. skupině.

Nebudu dělat kroky za Vás, vyžaduje to Vaši spolupráci a ochotu, ale budu Vám úpřimně nastavovat zrcadlo toho kým nejste, aby se to osvobodilo a toho kým skutečně Jste, aby jste to objevily a skutečně žily.

Práce bude probíhat na úrovni terapeutické, šamanské i spirituální, s důrazem na integraci a uzemnění.

V případě velkého zájmu budu vybírat intuitivně z přihlášek ženy tak, aby vznikla kompatibilní skupina.

Těším se...Kushi ♥

"Milovaná Kushi ještě jednou a tisíckrát Ti chci poděkovat a vyjádřit úctu a poklonu za to co neseš za tu moudrost něhu sílu za ten přesah, který se dotýká každé mé buňky za tu trpělivost neustále odpovídat a pravdivě sdílet tvé vidění pro náš všechny..no je to odevzdanost a služba..cítím velkou pokoru k tobě a taky děkuji Raminovi za péči o děti při tom..cítila jsem vás oba i vaše babičky..všichni pracujete pro celek pro nás ..wauu..vím že přijde co přijde, ale jsem blíže a blíže sobě Bohu v pravdě s tím jak to je..a za to děkuji tobě.. Vám i sobě..posílám do Amriti lásku poklonu a poděkování jste v mém srdci" E.

"Moc děkuji za "Intensive cirkle". Bylo to asi to nejvíc intenzivní a hluboké setkávání, které mě posunulo o několik kroků dopředu... k sobě... ne vše bylo jednoduché vidět, zato o to větší vděčnost, že jsem to mohla uvidět a mohla proměnit.Moc se mě líbilo jak nás byla jen malá skupinka žen a měla jsem opravdu pocit individuální péče každé z nás a zároveň spoustu inspirace s prací s každou zvlášť.
Vždy něco rezonovalo. Uvědomila jsem si během setkávání spoustu věcí co mě ještě blokuje a postupně ukotvovala svou sebe hodnotu víc a víc.
Děkuji." M.

"Důstojnost, neutralita, odevzdání a Prostor, který Ví, jsou kvality, které mě ke Kushi přitahovaly již od prvních setkání před několika lety. Velmi oceňuji, že mne vždy vedla vstříc mé vlastní vnitřní moudrosti, po mé cestě (k) mistrovství, a tak jsem začala objevovat, že se tyto kvality rozvíjejí i ve mně. Získala jsem cenný kompas ve zprvu tichém hlasu Srdce, který se na setkáních v Amritě vždy rozezníval. Za celou cestu, dosavadní i stále trvající inspiraci jsem velmi vděčná a ze Srdce Děkuji." ~ Zuzana

"Ráda bych napsala, sdílela pár vět, jak se cítím po absolvování Intenzivního kurzu pro ženy s Kushi. Prvotně bych ráda vyjádřila poděkování a vděčnost za tuto možnost. Kushi je pro mě velmi moudrá žena s darem hlubokého cítění a vidění druhé bytosti. Nese moudrost pravdy čistého bytí a zároveň dokáže pravdivě a citlivě vnímat a sdílet co je potřeba léčit zvědomit a osvobodit. Po tomto procesu se cítím hluboce naplněná, radostná , šťastná. Cítím sílu, vlastní moudrost, ke které nás Kushi vede. Cítím, jak se toto pole stále rozšiřuje, prozařuje, roste. Vnitřně jsem se ukotvila sama v sobě. Skrze moudrost, slova a bytí s Kushi jsem opravdu udělala velký posun ve svém životě. Cítím svou krásu, božskost, lidskost, světlo i stín. Jsem bdělá, rozpoznávám, rozlišuji a osvobozuji. Vtěluji Božství do těla. Cítím lásku a radost. Jsem věrná sama sobě. Děkuji s Láskou 
 
Evička Jelena

"Ženský cyklus Dcery Šakti byl odpovědí na mou touhu po ucelenější cestě v Amritě a zároveň volání po znovunastoupení ženské cesty - kdysi jsem se ženských kruhů a výcviků hojně účastnila, i jsem je jeden čas vedla...
Ale život mě pak vedl i přes smíšené skupiny, kde jsem hodně konfrontovala svá nastavení k mužům, a taky jsem v oněch ženských skupinách začala narážet na přístupy, které pak se mnou již nebyly v souladu. Staré způsoby, které už neladily. Proto jsem byla hned na našem prvním kruhu dojata z toho, co zažívám - hloubku a osvobozování v ženském kruhu, bez dramat a okázalých procesů, sounáležitost a citlivé, ale jasné vedení. Za tuto kvalitu Kushi, kterou opakovaně zažívám na individuálkách i skupinových akcích, jsem velmi vděčná a mám k ní hlubokou úctu. Když jsem se s Kushi potkala během našeho setkávání očima při prvním kruhu, promluvilo to ve mně "Ctím, Tě, velekněžko" a cítila jsem obrovskou lásku. Vnímala jsem všechny ty zkušenosti, kdy ta ženská autorita nebyla vůbec tak v propojení a pravdě...
To je Dar, který si odnáším.
Vlastně to pro mne celé bylo hodně o narovnávání vztahu k ženskému principu - po prožitých zkušenostech v manželství, které se rozpadlo, kde jsem se ženské roli velmi otevírala, po prozření, že Májá je opravdu Májá a jde tady o něco jiného, o probuzení se do Pravdy a Jednoty, pak jsem si tedy hledala cestu, jak tady v té Boží hře být (a hodně se to ve mně tázalo, jestli tu vůbec být, a jakou to má cenu..).
Objevila jsem v sobě obrovskou Lásku a Oddanost Bohu, což je další nádherný dar, za který jsem tak vděčná, že se to jen těžko popisuje. Tolik jsem to hledala jinde.. ve vztazích, v mužích, v práci/tvorbě... A pak konfrontace s vlastním stínem... i když jsem narovnala, co se dalo, pustila, zůstávala ve mně ještě před pár týdny pachuť, jak s tím žít dál? Jak žít dál po tom, co se stalo? Bože, přijímám, že tu je nějaká temnota, ale prosím jen ne ve mně, to přijmout nedokážu.. konfrontovaly se všechny zážitky, kdy jsem cítila, jak mnou proudí Světlo a Čistota, konfrontovaly se mé svaté křesťanské zkušenosti minulých inkarnací... a prošlo to... bolest odešla, množství slz prošlo... přijetí lidství v celé jeho podobě.
A tak vidím, jak ve mně žije světlo i stín vedle sebe a jsem s tím konečně v míru. Naropa na jednom satsangu řekl - "Bůh i ďábel jsou v tobě, vyživuj jednoho, transformuj toho druhého." Amen.
 
Zuzka

"Děkuji Kushi, za to, že jsi vytvořila tuto cestu k ženě, královně, tvůrkyni, k mé duši, ke zdroji. Jsem nesmírně vděčná, že mohu na této cestě být. Po celou dobu od prvního setkání cítím velkou podporu a lásku. Tam, kde jsem dřív zmateně tloukla hlavou o zeď, bez sebemenšího pokroku, se dveře otevíraly v lehkosti, jasnosti. Ale i v bolesti, ze ztráty iluzí a poznávání pravdy o mně samotné, kdo vlastně jsem. Má bytost se konečně mohla otevřít svým strachům, protože jsi proto vytvořila prostor plný bezpečí a důvěry. Tím, že jsi mě "vrátila zpět na zem", jsem se začala vymotávat ze spleti duchovních iluzí. Hodně zbytečného odpadlo, hodně otázek vyvstalo, ale přicházely i odpovědi, od tebe pomocí vhledů, a také od nějaké části ve mně nebo ve vesmíru, od nichž jsem začala být schopna přijmout pomoc. Vyjasnil se jeden klíčový pocit, který mě provází celým životem, a to uvědomění mi přineslo osvobození. Tvé vedení k duchovní praxi a meditacím vytyčilo mé cestě pevné mantinely, které mi pomohly, abych se neztratila. Naprosto zásadní však pro mě bylo vidět na vlastní oči, že to funguje. Jakoby se obnovilo mé spojení s dobrem a láskou, cítím a vím, že ten proud hojnosti je tu i pro mě. Moudře si vytvořila tuto cestu, která nás vedla k samostatnosti. A přestože tento kruh skončí, ten pevný základ, který se během těchto setkání v mé bytosti vytvořil, mě povede dál. Cesta zpět již není :). Všechna slova díků se mi zdají nedostatečná v porovnání s tím, co vše mi bylo dáno. Děkuji Ti. <3 ~ Monika

"Milá Kushi, chtěla jsem Ti již několikrát napsat po skončení kruhu, ale vždy ta slova nevyjadřovala to co jsem chtěla říci, ale cítím a mám potřebu sdělit Ti DÍKY i takto, nejen formou velké vděčnosti 🙂 Cítím krásnou energii, která mi proudí celým tělem, obrovskou vděčnost a pocit, že se rozplynu v lásce, kterou jsem naplněna...toto cítím, kdykoliv jsem s Tebou v kontaktu...vidím Tě, čtu Tvůj příspěvek na FB, píšu tento mail.....nevím přesně co ten pocit znamená a na co reaguji, ale je nádherný, vyživující, nepopsatelný a děkuji za možnost ho cítit a že si ho ve mně otevřela. Vnímám teď více krásu všeho okolo, laskavost, jemnost....něco co jsem v sobě dlouho neprožívala. Děkuju,děkuju a děkuju...za to co v Amritě s Raminem tvoříte." ~ Marcela

Příspěvek za celý cyklus

 

14 440 Kč

Platbu je možné zaplatit celou nebo rozdělit na různé části a vytvořit splatkový kalendář podle domluvy. Napište do poznámky v přihlášce, jak Vám to vyhovuje prosím.

Kdo Vás bude provázet?

Kushi se věnuje provázení transformačních ženských skupin přibližně od roku 2012. Prošla mystickými i terapeutickými výcviky a na svých cestách prožila několik spontánních zasvěcení a aktivací ke své práci od života, průvodců, jejich učitelů i Gaii. Největší "know - how" získala skrze desetiletou praxi v práci s lidmi individuálně a skupinově, kdy se ji otevřelo intuitivní vnímání, které ji vedlo a učilo o lidském podvědomí a jeho osvobozování, i o jedinečnosti cesty a jejich etap.

Aktuálně nabízí programy vycházející z vnitřní inspirace a velmi intuitivně podle potřeb skupiny. Její přístup se vyznačuje přímým vedením ke zdroji, jasným vhledy do člověka, do příčin témat i do hloubky duše a vyššího vědomí. Nese v sobě integrované spojení s Božskou Matkou, které přirozeně sdílí dál.

Ve svých programech kombinuje terapeutické, šamanské i meditační cesty.

Se svým mužem Raminem vedou společně přes šest let sebeobjevné skupiny, vychovávají dvě děti a budují meditační centrum a oázu Srdce Amrita v Bouzově u Olomouce.

Více o Kushi zde >>>


Účast na setkáních v rámci cyklu Čirá důstojnost s Kushi byla pro mě vyvrcholením téměř roční individuální práce. Během tohoto roku jsem se pod vedením Kushi dotýkala hlubokých strachů a bolestí, které léta blokovaly proud lásky a neustále mě držely v cyklu mých projekcí. Postupně tyto vrstvy odpadaly a odvibrovávaly se zpět do světla zdroje. Během setkání v ženském a kruhu (a i v období mezi nimi, protože podpůrná praxe a energie skupiny byla přítomná neustále) jsem byla svědkem přeměny holčičky v dospělou ženu. Vnitřní královna se mohla narovnat a začít zářit. Celá tato proměna se projevuje i v zrcadlení z mého okolí. Mám nyní pocit, že po mnoha letech je můj vnitřní a vnější svět v souladu. Moc děkuji Kushi za tuto práci, za vedení ke kořenům, za citlivou práci, při níž se člověk může ponořit do hlubin svého nevědomí a vpustit tam světlo a lásku.
Karolína
Díky energii v ženském kruhu v rámci tohoto cyklu jsem zažila něco hlubokého, co se těžko popisuje slovy. Našla jsem v sobě prostor, který tam celou dobu byl, ale netušila jsem, jak moc je silný. Jak obrovské množství energie, lásky a zároveň klidu a důvěry se tam nachází. Tento prožitek vnímám jako světlo, ke kterému se můžu i v dobách největší temnoty vracet. Je tam i jasnost a odpovědi na všechny otázky, které kdy budu mít. Je to pocit smíření s tím, že ve mně může existovat negativita i temnota. Ale já už s ní nemusím bojovat. Stačí uznat její existenci, přijmout ji a nechat ji ozářit tímto světlem, které jako by ji spalovalo.. Zmizel tlak, který jsem na sebe vyvíjela, spojený s tím, abych už konečně věděla, někam se posunula a byla "dokonalejší". A prohloubilo se vědomí i celkový pocit plynutí a důvěry. I teď, když píšu tyto věty, vnímám formu negativity ve své mysli ve formě různých komentářů a pochybností, ale už nemám potřebuju se jich zbavit, abych pak byla dokonalá. Jen dýchám a vnímám ten nový prostor uvnitř sebe. Který už sice není tak silný, jako v ženském kruhu, ale pořád tam je. Dokážu se všem těmto komentářům i negativitě usmát bez toho, aniž bych je shazovala nebo s nimi bojovala. A to je taková úleva...:-) Mám pocit, jako bych během posledních měsíců prošla jakousi obrovskou transformací. Sice velice bolestivou, ale očišťující, osvobozující a léčivou. Je neuvěřitelné, jak jinak jsem se se ženami cítila poprvé a při posledním setkání. Při tom prvním jsem byla uzavřenější, zraněnější, pyšnější, vzpurnější.. Teď je to tak jiné, živé, radostné, silné, uvolňující.. Kushi, moc děkuju za laskavé vedení a trpělivost. Za vhledy, porozumění, soucit a vůbec za vytvoření něčeho takového. Provedla jsi mě něčím zázračným. Děkuju..
Pavla
Kushi mě provází už přes dva roky. Její vnímavost a vidění snad všech lidských částí, je dechberoucí. Mám za to, že umí číst myšlenky. Díky ní jsem se naučila, že zvládat vnitřní procesy jde i v jemnosti. Pod jejím vedením jsem se naučila napojovat na své Vyšší Já, najít si své vlastní průvodce, důvěřovat svému tempu a bořit očekávání, co a jak má správně či špatně probíhat, a co u toho má či nemá člověk cítit. Není zastánkyně žádného slepého uctívání, vždy dává lidem důvěru, že jejich Vnitřní vedení ví přesně, co má dělat a když je potřeba, tak pomůže. Učí mě se na to naciťovat a klást si ty správné otázky. Když je ale potřeba rozlousknout nějakou tvrdší iluzi, dokáže být i hodně rázná. Což je potřeba, když máte tendence něco nevidět. Mě dovedla k tomu, abych dokázala naučené věci uvádět každý den do praxe. Díky ní jsem se i rozpomněla, jak je pro mě důležité tvořit a vidět krásu kolem sebe. Když pořádá nějaký seminář, je plný barevných a voňavých květů a nádherně zvolené hudby. Kushi je pro mě ztělesněním ženství, mateřství a partnerství. S Nammem tvoří pár, který se vzájemně doplňuje. Jsou opravdovou inspirací. Jak moc si vážím jejich práce - poslání, se ani nedá slovy popsat. Je tam jen hluboká vděčnost a poděkování.
Andrea
S Kushi se znám už několik let, prošla jsem si řadu společných akcí, společné ženské kruhy, individuální i partnerské konzultace. Poprvé jsem k ní přišla úplně zničená, polomrtvá po destruktivním vztahu, kdy jsem se dávala dokupy úplně na té nejzákladnější rovině, jak své tělo, tak svůj vztah k sobě i k životu. Pro mě to byl a je ten nejzásadnější a přelomový okamžik sebepoznání a oživování vědomí sama sebe a zpětně jsem za to, že jsem si vybrala právě Kushi a Namma nesmírně vděčná. Od té doby se toho strašně moc změnilo a přicházelo tolik aha momentů, které byly vždycky překonány něčím dalším, poodkrytím další vrstvy, stejně jako když had svléká svou kůži a pokaždé když další svléknu, děkuji ve vděčnosti tomu, že jsem si vybrala právě tuto cestu...cestu Života. Jak se snoubí mé osobní záměry s tím, kterým směrem vede Kushi, tak přišlo i vyslyšení volání Ženského kruhu Soulad bytí a života. Intenzitou, kterou nabízí (nabušený půlrok společnými ženskými kruhy a individuálními konzultacemi) šel tak do hloubky, že jsem konečně měla možnost dotknout se až těch mých dosud nejhlubších stínů, naučila jsem se je obejmout a přišel mi dar největší, objevila jsem v sobě místo, kde se neděje nic, kde je mír, kde není hodnocení, kde je Bůh. Poprvé v životě cítím, jaké to je mít kontakt se sebou, když se mám za jakýchkoliv okolností, v bolesti i nepohodlí, kam obrátit - domov...a je to jako pramen lásky, který léčí to všechno co ještě neodešlo, i když už mi neslouží. Je to dar zůstat neutrální a přitom milující ke všem částem sebe, z pozice toho skutečného Já, moudrého já v mém nitru. Je to dar tak živý a naplňující, že i já která jsem se vždycky tolik bála pustit svých domnělých jistot, jsem ochotna rozputit a propustit všechny tyto části sebe, které nejsou v souladu se Životem, ačkoli to dlouho bylo jediné mé "bezpečí". V duchu si vždycky říkám, že všechny mé modlitby byly vyslyšeny a děkuji z celého srdce za to. Vybrat si Kushi za svého průvodce pro mě znamená že už nejde uhnout stranou, nelze lhát si, zavírat oči, schovávat uši, ale že je čas a bezpečný prostor pro to otvírat vědomí laskavě a trpělivě a učit se vidět to co se zdálo být tak daleko a přitom je tak blízko. Je to cesta přímo k naší podstatě a za to si jí tolik moc vážím a děkuju <3 "
Eva