Jednou z velkých zábran ve vztahu muže k ženě jsou vnitřní zranění "ženami způsobená". Tato zranění v sobě muži nesou kolektivně a projevují se například jako pocity ponížení, nejistoty nebo strachu z ženství. Pokud nejsou přiznané, potom právě na těchto energiích vyrůstají různé formy agrese, které se nejvíc projevují v těch nejbližších vztazích.

V mnohých případech je však i mužova agrese silně potlačená a vede k dysfunkcím jako je neschopnost se projevit, pasivita a nakonec rezignace.

Světově rozšířená nevědomá snaha dominovat ženám je rovněž založená primárně na strachu z nich a kvalita partnerských vztahů - přestože se rozhodně zvyšuje - na tom stále celkově není příliš dobře. Jsme tím jako společnost oslabení a náchylní k různým život-poškozujícím tendencím, které nás dovedly na pokraj globální krize.

Muži jsou od svých ran z velké části odpojení a ztratili tak ohromné množství síly. Tuto sílu však nyní potřebujeme více než kdy jindy. Potřebujeme muže, kteří si ji vzali zpět.

Potřebujeme muže, kteří jsou ukotvení v moudrosti svého Srdce.

Potřebujeme muže, kteří milují, uzdravují a chrání ženský princip.

Aby se to mohlo stát, muži se nejprve potřebují se ženami usmířit.

O meditaci

Meditace léčení muže je tzv. audiovizualizací, kdy Tě provedu určitou rituální scénou.

Je velmi vhodná pro muže, kteří v blízkých vztazích se ženami opakovaně cítí bolest, křivdu, ublížení a na ně navázaný hněv ~ nebo zatím pouze hněv. Rovněž je vhodná pro muže, kteří se se ženami cítí zamrzlí či jinak blokovaní ve svém přirozeném projevu.

Přínos takových vizualizací - pokud se budeme bavit čistě o psychologické rovině - spočívá v tom, že lidskému mozku stačí si situace představovat a už tak v psychologické struktuře člověka probíhají pozitivní změny. Skrze vedené vizualizace se můžeme spojit s prožitky, které potřebujeme nahlédnout, aby přišlo léčení.

Provedu Tě cestou, která Tě více propojí s místy ve Tvém nitru, kterým ještě možná tolik nerozumíš, ale která mají na Tvé vztahy k ženám a životu zásadní vliv. Prakticky Ti ukážu, jak se rozpouští hněv a jak přichází usmíření. Povedu Tě směrem k autentické síle.

Jak zmiňuji na konci nahrávky, je dobré se k ní několikrát vrátit. Vnitřní skutečnosti se vždy ukazují postupně a potřebují prostor, aby mohly "zrát".

Pokud integruješ uvědomění, k němuž meditace směřuje, bude to mít na Tebe blahodárný dopad.

V meditaci Tě čeká

  • cenná rituální zkušenost
  • léčení vnitřních zranění a odpouštění
  • pročištění vztahu k ženám
  • uctění ženským principem

Praxe meditace Ti přinese

  • lepší schopnost navazovat zdravé vztahy se ženami
  • více vyrovnanosti, klidu, radosti a autentické síly
  • posílení mužského potenciálu
  • více sebelásky a sebeúcty

Audionahrávka je ve formátu mp3. Po uhrazení objednávky obdržíte email, kde si ji můžete několika kliknutími myší stáhnout.

Meditací Tě provede Jan Ramin, manžel, otec, průkopník nového světa a průvodce individuálními i skupinovými procesy již jedenáctým rokem. Společně s manželkou Kushi napsali Ebook "Světlo vědomého vztahu" a provází jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu partnerství i života, vedou svatební a jiné rituály, transformační skupiny a budují meditační centrum v Bouzově u Olomouce.

Několik slov od mužů, kteří meditací prošli

Nahrávka je silná a jasná. Vnímám, že vzešla z Nammových zkušeností i vyššího vedení. Během poslechu jsem cítil podporu, léčení, odchod starých – už nesloužících přesvědčení a rozšiřující se prostor pro nový způsob vztahování se k některým zkušenostem se ženami i k životu samotnému. Nejdříve jsem chtěl přispět podrobným výčtem toho, co všechno mi nahrávka přinesla, ale pak jsem si uvědomil, že je to už někde napsáno – v jejím popisu. Tudíž můžu na základě vlastního prožitku stručně, ale upřímně říci: vše, co o své nahrávce Nammo píše, je pravdivé a pro toho, kdo se jí otevře, bude jistě velkou podporou v opravdovém usmíření se ženami.
Tomáš AuterskýLektor a průvodce ~ www.tomasautersky.cz
Byl to pro mne naprosto - ani nevím jak to popsat - naprosto emotivní a velký zážitek. Návaly emocí pláče osvobození a následně síly...
Petr
Při prvním poslechu nahrávky jsem měl opravdu silné prožitky propojení s ženami a jejich energií, se kterou jsem se v tomto životě do teď potkával. Nahrávka vedená Nammovým hlasem a energií mě zavedla do míst, ze kterých jsem byl schopný vidět lásku, s níž se vše dělo a vidět za bolest a ublížení, jež jsem si z toho nesl. Ten silný pocit úlevy, usmíření a lásky, doprovázený slzami, který jsem následně pocítil, nedokážu slovy popsat…Byl to nádherný zážitek.. Přesto jsem měl pocit, že potřebuji ještě jeden poslech, než se budu smět k nahrávce vyjádřit… Při druhém poslechu jsem už od začátku pociťoval lásku, ale má pozornost těkala různými směry, jakoby něco hledala…. Tentokrát jsem si v meditaci přišel pro svou vlastní sílu, kterou jsem v průběhu let nevědomě odevzdával u různých žen na různých místech… hned mi bylo jasné, co má pozornost hledá a následně jsem měl možnost tuto sílu pociťovat, jak se navrací…. Tuto mou mužskou sílu jsem si potřeboval vzít zpět… až v tu chvíli jsem věděl, že jsem se pro tuto chvíli odnesl, co jsem potřeboval… A přesně tak, jako jsem si já při prvních posleších odnesl vše, co jsem popsal, věřím, že v nahrávce každý objeví To, co ho nasměruje do své síly vycházející ze Srdce. Děkuji Nammo za tento přínos mužům i ženám.
Filip Kropáček