MYSTICKÉ SJEDNOCENÍ

vedená praxe směrem k vnitřní celistvosti a zralosti ve vztazích

Pro ženy i muže, pro jednotlivce i páry

Je nám radostí Vám nabídnout vedenou online meditaci, kterou prvně provázíme společně.

 

Jde o vedenou cestu směrem ke zvědomění a integraci mužského a ženského vnitřního aspektu.

 

Každý člověk se ze své přirozenosti přiklání k jedné z polarit. Muži častěji více k polaritě mužské, ženy častěji více k polaritě ženské.

 

Na tomto principu je částečně založena vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Člověk je vždy přitahován k tomu, co ho "doplní", a tento tah není pouhým psychologickým impulsem. Je v něm skryt sám Život, který v každém okamžiku mocně směřuje k jednotě ~ sjednocení.

 

Přestože na seberozvojové scéně najdete v tomto ohledu různé postoje, my jsme toho názoru, že všechny bytosti v průběhu vývoje směřují k harmonické integraci obou pólů.

 

Tento jev se nazývá mystická svatba, hieros gamos nebo právě mystické sjednocení.

 

Až v tomto niterném sjednocení mizí nutkavý hlad po opačném pohlaví. Tento hlad je sice ve společnosti považován za normální, my nicméně víme, že existuje jiný a celkově harmoničtější druh vztahu - vztah vycházející z niterné plnosti.

 

Tato plnost se rodí s porozuměním, že každý člověk v sobě nese jak ženský, tak mužský aspekt se všemi jejich kvalitami.

 

Jakmile v sobě zažíváte kapacitu obou polarit, přestáváte žíznit, vyžadovat, hledat venku a Vaše schopnost navazovat naplňující vztahy se značně zvyšuje.

 

Již do nich totiž nevstupujete z pocitu, že ten druhý má něco, co Vy nemáte a po čem zároveň toužíte. Vstupujete do vztahů, neboť jste přirozeně vedeni se sdílet.

 

Inspiraci k této meditaci sepsala Kushi, která ve svém Srdci již 7 let zážitek vnitřní svatby nese. Stalo se tak na jarní rovnodennost 2015 v egyptských chrámech, kdy se v ní toto porozumění probudilo a osvobodilo ji z vnitřního strádaní po vědomé mužské energii. O několik měsíců později potkala svého nynějšího muže Ramina a začali naplňovat jejich společné poslání.

 

Tuto praxi jsme čas od času nabízeli na našich živých akcích a konečně letos na Beltaine dozrál čas sdílet ji také online pro širší veřejnost.

 

Meditace má dvě fáze. První z nich odkrývá psychologické tendence, které nás do vztahů vedou, a druhá směřuje hlouběji do rovin samotných archetypů.

 

Její význam je víceúrovňový. Má vliv na prožívání vnitřního naplnění a léčení strádajících míst. Pomáhá uvědomit si tendence odevzdávat svou sílu, zacelit energetické pole a nastolit vyzařování, které je důstojné a vyrovnané.

 

Vnitřní zacelení ~ sjednocení je také jedním z největších kroků, který otevírá cestu posvátnému partnerství.

 

Vaše zkušenosti s meditací se samozřejmě budou přirozeně prohlubovat, pokud ji budeš praktikovat častěji, což doporučujeme, neboť nejde o žádnou instantní záležitost.

Meditace Mystické sjednocení je veliký dar. Jednoduchým a zároveň nesmírně hlubokým způsobem přináší osvobození z dětského návyku zaplňovat si své vnitřní díry vnějším partnerem a vede nás na novou rovinu, rovinu dospělého vědomí: najít celistvost v sobě a odsud, z toho místa se vztahovat. V lehkosti, vnitřní svobodě a nelpění. Pro dnešní společnost, stále závislou na vztahovém dramatu, je velikým požehnáním. Energie moudrosti, lásky a napojení, která skrze laskavá slova Ramina a Kushi "mezi řádky" proudí, jsou ještě bonusem a podporou navíc. Kéž dá vzniknout mnoha zralým a láskyplným vztahům, moc doporučuji!
Mgr. Petra Pejchalováwww.petrapejchalova.cz
Nezachrání nás nový spasitel ani technologický pokrok. Zachrání nás jenom láska. Ta skutečná vyvěrající z Ducha. Jenže tam, kde se živí konflikt, láska nebývá slyšet. Konflikt mezi muži a ženami je stále hlasitý a potřebuje naši pozornost. Vnější boj je odrazem vnitřního konfliktu. Ten musí být v prvé řadě nahlédnutý a uzdravený. I k tomu tato nahrávka vede - aby pomohla vnést světlo a usmíření do vnitřního rozděleného světa. Aby pomohla ukončit vnitřní konflikt a otevřela prostor lásky. Aby spojila to, co touží být spojeno a aby toto hluboké spojení dvou principů tvořilo novou realitu a nový život.
Aleš Ismailwww.alesismail.cz

Co Vám meditace přinese

  • návod jak uzdravit psychologická zranění
  • prohloubení vztahové zralosti
  • spojení s druhou polaritou uvnitř
  • více niterného naplnění
  • rozšíření energetické kapacity
  • přiblížení se naplněnému partnerství
  • otevření cesty posvátnému svazku

Cena za meditaci je 555 Kč.

Meditace má 31 minut a po uhrazení objednávky ji obdržíte na email ve formátu mp3.

Pokud byste email s fakturou nebo posléze se samotnou meditací nenašli ve složce doručených emailů, zkontrolujte prosíme složku hromadných a promo emailů, případně také spam.  

Kdo jsme

Jmenujeme se Kushi Miriam a Jan Ramin a jsme duší i srdcem mystici, průvodci procesem sebepoznávání, manželé a rodiče.

Do role průvodců jsme nezávisle na sobě vstoupili v roce 2011 a za tu dobu jsme na cestě k sobě podpořili stovky mužů a žen. V roce 2015 jsme se za mystických okolností setkali, vstoupili do posvátného svazku a začali tvořit společně.

Od roku 2016 provázíme jednotlivce i páry procesem hlubinného sebeobjevování, společně jsme napsali Ebook Světlo vědomého vztahu, vedeme dlouhodobé ženské a mužské cykly setkávání a celoroční online klub. Vychováváme také dceru Kailu a syna Aurelia a vybudovali jsme centrum Amrita v Bouzově u Olomouce, kde dále pokračujeme v tvorbě tzv. Oázy Srdce.

Aktuálně nabízíme programy vycházející z vnitřní inspirace a velmi intuitivně podle potřeb skupiny. Náš přístup se vyznačuje přímým vedením, jasným vhledem do nitra člověka, do příčin témat i do hloubky duše a vyššího vědomí. Ve svých programech kombinujeme terapeutické, šamanské i meditační cesty.

Více o nás >>>

Objednávka meditace

Mohlo by Vás zajímat

V roce 2017 jsme do světa vyslali oblíbený eBook Světlo vědomého vztahu ~ sebeobjevnou cestu zaměřenou jak na zralé partnerské vztahování se a péči o společnou intimitu, tak na osobní uzdravení, posílení a osvobození.

 

Více zde >>>

Pokud potřebujete poradit, napište nám na ramin@amrita.cz