Probuzené mužství

otevřený cyklus setkání pro muže věnovaný hlubokému sebeobjevování a vtělování osvobozeného potenciálu

čtyři živá setkání vždy čtvrtek 19:30 až neděle 15:00

 

23. až 26.3. 2023

Najdi svou živost!

Osvobozování životní síly, transformace strachu, důvěra

20. až 23.4. 2023

Žena venku, žena uvnitř

Uzdravení vztahu k ženám, vztahová intimita a sexualita, anima (vnitřní žena)

18. až 21.5. 2023

Živoucí mystika

Vipassana, léčivá síla ticha, mysterium vědomí

15. až 18.6. 2023

Tvoje vize

Rituál potní chýše, posvátné poslání, dharma

čtyři integrační večerní online kruhy vždy 18:30 až 20:30

6.4. ~ 4.5. ~ 1.6. ~ 29.6.

Cyklus setkání je otevřený. Je proto možné účastnit se pouze jednotlivých bloků.

Co nabízím

  • Více než deset let zkušeností v roli průvodce
  • Hluboký vhled do Esence Života
  • Silný energetický přenos přinášející léčení a iniciaci do niterných pravd
  • Vysoká míra integrity
  • Efektivní vhledy do příčinných souvislostí
  • Reálně žitá spiritualita s důrazem na aktivní účast

Co Tě čeká

  • čtyři prodloužené víkendy v centru Amrita
  • čtyři integrační online kruhy
  • rituál potní chýše
  • podpora v uzavřené FB skupině pro účastníky celého cyklu

Můj záměr je, aby muži žili plně, a to má dva předpoklady.

Energetický systém muže potřebuje volně proudit. Zranění a negativní přesvědčení, která způsobují blokace životní síly, potřebují být zvědomena, integrována a rozpuštěna.

Děje se tak skrze upřímné nahlížení, efektivní praxe a různé životní situace. V tomto procesu mám mnoho zkušeností, díky jasnému vhledu se dobře orientuji a jsem proto efektivní podporou. 

Muž se zároveň s tím potřebuje vědomě prohlubovat do podstaty svého Bytí, kterou je svobodné vědomí. V tomto prostoru nachází nezměrnou moudrost, jasnost, sílu a lásku. Proces odkrývání tohoto mysteria je umocněn pobýváním v přítomnosti člověka, který již kvalitu probuzeného vědomí žije.

Když se oba tyto přístupy spojí, je to velmi efektivní. Osvobozené vědomí/plný potenciál muže se totiž může plně projevit až v energetickém systému, který je volný.

Proto je mojí cestou hluboké propojování spirituality a lidství. Jedině tak vznikne zdravá a silná společnost odolná vůči lžím a destruktivním tendencím.

Říkám, že můžeš donekonečna osvobozovat svou životní sílu, ale dokud se nepodíváš správným směrem, budeš stále uvězněn ve spánku zapomnění, Tvoje snaha neponese plody a hluboko uvnitř budeš žíznit.

Nebo můžeš mít za sebou roky meditací. Možná víš, o čem mluvím, když poukazuji na vědomí samo, ale svou lidskou existenci neguješ. Nesdílíš se. Netvoříš. Nevyzařuješ do tohoto života božskou plnost.

Důležitá je míra Lásky! K čemu jsou stavy vědomí, když se láska reálně neprojevuje v tom, co děláš...ve Tvých vztazích?

Láska je aspektem niterného Bytí a rovněž plně zazáří pouze v osvobozeném energetickém systému. Je proto zcela nutné oslovit nižší energetické roviny člověka. Je nutné osvobodit nižší energetická centra.

Když jsou zranění nahlédnuta a uvolněna, rozkvétá soucítění.

Zranění jsou uzdravena skrze uznání vlastní zranitelnosti. Muž se obnaží před Životem a nechá ho na sebe působit. Může to bolet, může to být nekomfortní ale nakonec je to tak plodné a krásné.

Rozpouští se arogance lidem vlastní, přichází měkkost. Přichází opravdová síla. Vnímavost se zvyšuje a s tím se rodí hlubší porozumění meditaci. Když se rodí hlubší porozumění meditaci, zvyšuje se úroveň energie, moudrosti, lásky. Zářící světlo Bytí obnažuje muže ještě víc. Ještě více upřímnosti si žádá. Další stíny se tak rozpouští a přichází ještě hlubší vnímavost.

Posvátný kruh probouzení se otáčí!

A přesně do tohoto kruhu Vás, muži, srdečně zvu.

Ve společných setkáních věnujeme prostor společnému sdílení v kruhu, meditační praxi a různým vhodným cvičením, která mužům umožňují lépe nahlédnout jak jejich omezení tak jejich potenciál a cestu k němu.

Vždy se věnujeme tématům, která jsou aktuální a "živá". Čeká nás také rituál potní chýše - krásným starým očistným obřad propojení se Zemí a Životem celkově.

Součástí cyklu jsou čtyři prodloužené víkendy, čtyři integrační online večery a rituál potní chýše.

Prezentuji cestu, která reálně změní Tvůj život a prohloubí Tvůj potenciál.

Těším se na to... Jan Ramin

"Když jsem se s Raminem vydal na cestu, byl jsem docela tvrdej chlapík, svojí tvrdostí jsem byl pohlcený, viděl jsem v ní svou velkou sílu. Co už jsem ale tak dobře neviděl, byl fakt, že moje tvrdost je jen jiný odstín mojí vnitřní zamrzlosti a ztuhlosti. Raminova přítomnost ve mně něco podněcovala - moje hluboké volání po poznání. Kdo jsem? Začal jsem pronikat hlouběji k sobě. Do vnitřního prostoru, kde jsem objevil lásku a mír. Kde jsem začal zakoušet záblesky hlubšího uvědomění. Ze záblesků se postupem času a praxe stával a stává můj vnitřní domov. Prostor bez potřeby kontrolovat, bez očekávání, myšlenek, obav a nutkání. Láska a mír. A cesta nekončí, pořád se přede mnou a ve mně otevírá. Díky. Díky. Díky" ~ Aleš

"S Raminem jsem prošel dvema cykly Inner Shiva a bylo to nejhlubší "vzděláváni" co jsem zatím zažil. Málokdo dokáže jít se skupinou do hloubky, do tmavých míst mužského života a zůstat v laskavosti a hlubokém přijetí zranění, které tam často najdeme. Dotýkat se té nedotknutelné podstaty, která tvoří a je podstatou Života v tichu mi pomáhá jít životem ve své pravdě a lásce a Jan Ramin mi s tím pomohl jako nikdo jiný." ~ Stanislav

"S Raminem spolupracuji již delší dobu. Během této doby na sobě pozoruji postupné změny - jsem v mnohem hlubším spojení se svým prožíváním, city a pocity. Paradoxně však jsem jimi mnohem méně v životě cloumán a ovládán. Jsem citlivější a vnímavější, přesto však více nedotknutelný nejen jimi, ale i vlastními domněnkami, stejně jako soudy a očekáváním druhých lidí. Velmi pozitivně se tyto změny projevily v mém partnerském vztahu, i na mém prožívání vlastního života. Na Raminovi se mi nejvíc líbí, jak obyčejně a přístupně, a přesto pozitivně a uvědoměle působí. Vůbec si na první pohled neřeknete, že jde o nějakého učence nebo gurua. Přesto však jeho slova a náhled leckdy odkryjí hlubší pravdu. Je zřetelně vidět i cítit, že to, co učí, skutečně i žije. Je mi velmi blízký jeho praktický přístup bez ezoterického dogmatismu." ~ Jan

Co Ti tento cyklus setkávání přinese a pro koho je určen?

Muži za mnou přicházejí pro celkové navýšení kapacity životní síly, stability, jasnosti, moudrosti a lásky.

 

Postupně získávají schopnost jednat a celkově žít ze své niterné autority - důstojně a pravdivě. Zároveň narůstá jejich kapacita milovat nejen sebe, ale také vnější svět, což způsobuje, že jejich vztahy se zlepšují.

 

Někteří muži spontánně nastoupí mystickou cestu a probouzejí se do hlubšího poznání Esence bytí. Nacházejí tak ten největší z pokladů a zakoušejí fenomén osvobození. Společný čas vždy zanechává silný pozitivní otisk.

 

Přijíždí za mnou muži v různých etapách cesty a tento cyklus je vhodný i pro lektory a průvodce, kteří cítí volání k prohloubení a rozšíření své kapacity.

 

Nenabízím primárně informace ani terapeutické "přehrabování se" v psychologických tématech (přestože i to může být součástí, pokud je to v proudu aktuálních potřeb skupiny) ale především ponor do hlubších úrovní reality a s tím související rozkvět uvědomění s reálným dopadem na prožívání života a jeho kvalitu.

 

Nejsem také zastáncem povrchního spirituálního eskapismu, kdy člověk skrze různé duchovně laděné polopravdy uniká z reality. Namísto toho prezentuji cestu, která je v původním významu slova tantrická, což jednoduše znamená hluboké přijetí života jaký je a nacházení božství zcela ve všem.

 

Tento přístup vyžaduje dobrodružného ducha a jisté odhodlání, protože vynese na povrch vše, co je skryté. Výsledkem takové cesty je skutečné hluboké štěstí, svoboda a kapacita lásky, po nichž v nitru každý člověk touží. 

Kdo jsem?

Jsem mystik, průvodce osobní transformací, manžel a otec. Již v mladém věku jsem prošel spontánními zasvěceními do podstaty reality a později v různých částech světa (Thajsko, Havaj, Španělsko, ČR) strávil čas se šamany a několika mistry.

Velkým životním mezníkem pro mě byla vážná nemoc před nástupem na vysokou školu, která mne přivedla na pokraj života a smrti a následný proces uzdravování. Tato zkušenost zásadně navýšila jak mou energetickou kapacitu a vnímavost, tak mou schopnost milovat a soucítit. Citelnou inspirací mi byl pobyt v kambodžské džungli a cesty po jihovýchodní Asii. 

V roli průvodce jsem od roku 2011, společně s mojí ženou Kushi vedeme již přes šest let transformační skupiny, vychováváme dceru Kailu a čerstvě také syna Aurelia a vybudovali jsme meditační centrum Amrita v Bouzově u Olomouce, kde dál tvoříme Oázu Srdce...semínko nového harmoničtějšího světa.

Aktuálně nabízím programy vycházející z vnitřní inspirace, které vedu velmi intuitivně podle aktuálních potřeb skupiny. Můj přístup se vyznačuje laskavou přímostí a jasným vhledem do nitra člověka - příčin stínových témat i do hloubky duše a vyššího vědomí. Behem setkání kombinuji terapeutické, šamanské a mystické praxe.

Více o mně zde >>>

Praktické info

Začínáme vždy ve čtvrtek úvodním kruhem v 19:30. Naše první společné jídlo je páteční snídaně. Končíme v neděli obědem a potom věnujeme cca hodinu úklidu společných prostor. 

 

Počet účastníků je omezen na 10.

Vyrovnání

V případě potřeby je možné se individuálně domluvit na slevě či výměně. Tuto možnost prosím uveďte do kolonky vzkaz v přihlašovacím formuláři.

Platbu je možné rozdělit na části.

Příspěvek za celý cyklus

 

32 000 Kč

4 prodloužené víkendy + 4 integrační online večery + uzavřená FB skupina

Příspěvek za jedno setkání

 

7 500 Kč

bez integračního večera, bez uzavřené FB skupiny

Ubytování

Ve vlastním stanu

 

250 Kč/os/noc

750 Kč/os/akci

V sále na matraci

 

350 Kč/os/noc

1050 Kč/os/akci

Tiny house na kolech

 

500 Kč/os/noc

1500 Kč/os/akci

Dvolůžkový pokoj

 

550 Kč/os/noc

1650 Kč/os/akci

K dispozici je vybavená kuchyně a dvě koupelny. Na zahradě je luxusní přírodní koupací jezírko, které je možno využívat. Cca 15 minut chůze od centra jsou krásné smíšené lesy Bouzovské vrchoviny.

 

V blízkém okolí je množství soukromých ubytování - hotely i airb´n´b.

Strava

 

Kvalitní vegetariánská/veganská plná penze 1400 Kč/os/akci.

Doprava

Před akcemi propojím účastníky do spolujízd.

Vlakové spojení >>>

Praha - Mohelnice cca 2 hod.

Brno - Mohelnice cca 2 hod.

Z Mohelnice do Bouzova cca 15 minut autobusem.

Pod vedením Ramina jsem absolvoval mužský cyklus Inner Shiva 2022. Pro mě to byl zatím nejhlubší mužský kruh, který jsem zažil. Přinesl mi spoustu poznání a znovu ukázal, že cesta, po které kráčím je ta správná. Pomohl mi zorientovat se a utvrdit se ve spoustě věcech, které už tak nějak tuším a znám. Po návratu domů jsem vždy přivezl krásnou energii, kterou cítili žena i moje děti. Můžu říct, že i díky tomuto cyklu mám mnohem bližší vztah se svojí ženou. Děkuji Ramine, děkuji chlapi. Můžu všem doporučit.
Roman
Ak prídeš zo zvedavosti, stretneš obyčajného chlapíka v montérkach a holínkach. Ak prídeš s otvoreným srdcom, stretneš milujúceho manžela a otca. Ak prídeš s otvorenou dušou, nájdeš šamana, ktorý Ťa môže skrze liečenie Tvojej duše doviesť za Tvoje zranenia a pomôže Ti nájsť vlastnú silu. Ak prídeš s otvoreným Bytím, nájdeš duchovného sprievodcu, ktorý Ťa môže doviesť do Tvojej pravej podstaty. Ukázať Ti cestu ako integrovať myseľ, emócie a celé svoje prežívanie na Tvojej životnej ceste.
Mario
V Raminovi jsem našel kompetentního rádce a vnímavého spirituelního terapeuta s velkou zkušeností na duchovní cestě a se silným osobním vyzařováním. Jeho vyjadřování je přesné. Přínos setkání je pro mě nejen v rozumovém pochopení potřebného, ale i energetický - v okamžitém napojení se na vyšší úroveň vědomí. Ramin mě podpořil nejenom v přístupu k BYTÍ a k meditaci - což je můj hlavní zájem - ale dokázal mě výrazně podpořit i v akutních momentech "zamlžení".
Jan
Cítím vděčnost. Cítím vděčnost za to , že jsem na své cestě potkal Namma a on se mi stal průvodcem při objevování hloubky mého bytí. Cítím vděčnost za to, že po jeho boku jsem se mohl více otevřít a podívat se ve větší pravdě na sebe, na svůj život, na svoje strachy a ochutnat pocity léčení sebe sama. Cítím vděčnost za to, že jsem se vedle něj mohl stát opět malým chlapcem a zároveň silným mužem.
Michal