Reference

Už dlouho před tím, než jsem tě Ramine potkal, jsem věděl, že moje problémy v životě mají duchovní rozměr … ale reálně jsem nerozuměl tomu, jak s touto spirituální rovinou pracovat a jak ji integrovat do mého každodenního života. A když už jsem potkal někoho, kdo o tom mluvil, tak to obvykle nežil, neuměl tyto dovednosti předávat nebo vedl k životu “mimo realitu”. Jsem moc rád, že jsem tě Jan Ramin potkal a ukázal jsi mi, že to jde jinak. Děkuji za tvoji hloubku, laskavost a schopnost vést k reálné, žité a vtělené spiritualitě - tak skutečné, že je (pou)žitelná i v běžném životě, kde ji všichni potřebujeme.
Karel
Milá Kushi, chtěla jsem Ti již několikrát napsat po skončení kruhu, ale vždy ta slova nevyjadřovala to co jsem chtěla říci, ale cítím a mám potřebu sdělit Ti DÍKY i takto, nejen formou velké vděčnosti 🙂 Cítím krásnou energii, která mi proudí celým tělem, obrovskou vděčnost a pocit, že se rozplynu v lásce, kterou jsem naplněna...toto cítím, kdykoliv jsem s Tebou v kontaktu...vidím Tě, čtu Tvůj příspěvek na FB, píšu tento mail.....nevím přesně co ten pocit znamená a na co reaguji, ale je nádherný, vyživující, nepopsatelný a děkuji za možnost ho cítit a že si ho ve mně otevřela. Vnímám teď více krásu všeho okolo, laskavost, jemnost....něco co jsem v sobě dlouho neprožívala. Děkuju,děkuju a děkuju...za to co v Amritě s Raminem tvoříte❤🙏
Marcela
Když jsem se s Raminem vydal na cestu, byl jsem docela tvrdej chlapík, svojí tvrdostí jsem byl pohlcený, viděl jsem v ní svou velkou sílu. Co už jsem ale tak dobře neviděl, byl fakt, že moje tvrdost je jen jiný odstín mojí vnitřní zamrzlosti a ztuhlosti. Raminova přítomnost ve mně něco podněcovala - moje hluboké volání po poznání. Kdo jsem? Kdo je ten, který existuje pod tou ztvrdlou slupkou? Začal jsem pronikat hlouběji k sobě. Do vnitřního prostoru, kde jsem objevil lásku a mír. Kde jsem začal zakoušet záblesky hlubšího uvědomění, kdo jsem. Ze záblesků se postupem času a praxe stával a stává můj vnitřní domov. Prostor bez potřeby kontrolovat, bez očekávání, myšlenek, obav a nutkání. Láska a mír. A cesta nekončí, pořád se přede mnou a ve mně otevírá. Díky. Díky. Díky
Aleš
Důstojnost, neutralita, odevzdání a Prostor, který Ví, jsou kvality, které mě ke Kushi přitahovaly již od prvních setkání před několika lety. Velmi oceňuji, že mne vždy vedla vstříc mé vlastní vnitřní moudrosti, po mé cestě (k) mistrovství, a tak jsem začala objevovat, že se tyto kvality rozvíjejí i ve mně. Získala jsem cenný kompas ve zprvu tichém hlasu Srdce, který se na setkáních v Amritě vždy rozezníval. Za celou cestu, dosavadní i stále trvající inspiraci jsem velmi vděčná a ze Srdce Děkuji.
Zuzana
S Raminem jsem prošel dvema cykly Inner Shiva a bylo to nejhlubší "vzděláváni" co jsem zatím zažil. Málokdo dokáže jít se skupinou do hloubky, do tmavých míst mužského života a zůstat v laskavosti a hlubokém přijetí zranění, které tam často najdeme. Zároveň Ramin nikdy nedovolil zbytečné a oslabující "ňunání" či "chudákováni" a v pravý čas to konfrontoval a zvědomil. Dotýkat se te nedotknutelné podstaty, která tvoří a je podstatou Života v tichu mi pomáhá jít životem ve své pravdě a lásce a Jan Ramin mi s tím pomohl jako nikdo jiný.
Stanislav Komoň
S Kushi se znám už několik let, prošla jsem si řadu společných akcí, společné ženské kruhy, individuální i partnerské konzultace. Poprvé jsem k ní přišla úplně zničená, polomrtvá po destruktivním vztahu, kdy jsem se dávala dokupy úplně na té nejzákladnější rovině, jak své tělo, tak svůj vztah k sobě i k životu. Pro mě to byl a je ten nejzásadnější a přelomový okamžik sebepoznání a oživování vědomí sama sebe a zpětně jsem za to, že jsem si vybrala právě Kushi a Namma nesmírně vděčná. Od té doby se toho strašně moc změnilo a přicházelo tolik aha momentů, které byly vždycky překonány něčím dalším, poodkrytím další vrstvy, stejně jako když had svléká svou kůži a pokaždé když další svléknu, děkuji ve vděčnosti tomu, že jsem si vybrala právě tuto cestu...cestu Života. Jak se snoubí mé osobní záměry s tím, kterým směrem vede Kushi, tak přišlo i vyslyšení volání Ženského kruhu Soulad bytí a života. Intenzitou, kterou nabízí (nabušený půlrok společnými ženskými kruhy a individuálními konzultacemi) šel tak do hloubky, že jsem konečně měla možnost dotknout se až těch mých dosud nejhlubších stínů, naučila jsem se je obejmout a přišel mi dar největší, objevila jsem v sobě místo, kde se neděje nic, kde je mír, kde není hodnocení, kde je Bůh. Poprvé v životě cítím, jaké to je mít kontakt se sebou, když se mám za jakýchkoliv okolností, v bolesti i nepohodlí, kam obrátit - domov...a je to jako pramen lásky, který léčí to všechno co ještě neodešlo, i když už mi neslouží. Je to dar zůstat neutrální a přitom milující ke všem částem sebe, z pozice toho skutečného Já, moudrého já v mém nitru. Je to dar tak živý a naplňující, že i já která jsem se vždycky tolik bála pustit svých domnělých jistot, jsem ochotna rozputit a propustit všechny tyto části sebe, které nejsou v souladu se Životem, ačkoli to dlouho bylo jediné mé "bezpečí". V duchu si vždycky říkám, že všechny mé modlitby byly vyslyšeny a děkuji z celého srdce za to. Vybrat si Kushi za svého průvodce pro mě znamená že už nejde uhnout stranou, nelze lhát si, zavírat oči, schovávat uši, ale že je čas a bezpečný prostor pro to otvírat vědomí laskavě a trpělivě a učit se vidět to co se zdálo být tak daleko a přitom je tak blízko. Je to cesta přímo k naší podstatě a za to si jí tolik moc vážím a děkuju <3 "
Eva
S Raminem spolupracuji již delší dobu. Během této doby na sobě pozoruji postupné změny - jsem v mnohem hlubším spojení se svým prožíváním, city a pocity. Paradoxně však jsem jimi mnohem méně v životě cloumán a ovládán. Jsem citlivější a vnímavější, přesto však více nedotknutelný nejen jimi, ale i vlastními domněnkami, stejně jako soudy a očekáváním druhých lidí. Velmi pozitivně se tyto změny projevily v mém partnerském vztahu, i na mém prožívání vlastního života. Na Raminovi se mi nejvíc líbí, jak obyčejně a přístupně, a přesto pozitivně a uvědoměle působí. Vůbec si na první pohled neřeknete, že jde o nějakého učence nebo gurua. Přesto však jeho slova a náhled leckdy odkryjí hlubší pravdu. Je zřetelně vidět i cítit, že to, co učí, skutečně i žije. Je mi velmi blízký jeho praktický přístup bez ezoterického dogmatismu. Setkávání s Raminem významně změnilo směřování i kvalitu mého života k lepšímu.
Jan
Moje cesta s Kushi a Nammem trvá už téměř 3 roky. Přivedli mě k pravidelné praxi a k pochopení významu meditace a vědomého Bytí. Díky práci s nimi jsem se mohla pozvednout z nekonečného zacyklení a retraumatizací v mém životě. Když vyhlásili první online cyklus Láska, Vědomí, Život, byla to pro mě skvělá příležitost podpory z pohodlí domova na nadcházející náročné podzimní období. Velmi mi vyhovovalo, že se jednalo o smíšenou skupinu obohacenou o pohled muže i ženy. Díky poli, které umí vytvořit, můžu vědoměji procházet situacemi a lekcemi v životě a uvědomovat si různé hlubinné souvislosti. Dochází k zásadním AHA momentům a k rozvzpomínání si toho, kdo ve své podstatě jsem. Díky jejich poli a vhledům se mi otevírá úplně jiná dimenze Bytí, která mě pozvedává, odosobňuje odosobňuje od ega a já cítím nenávratné změny v mém energetickém poli a v mém mentálním nastavení. Je to cesta plná očisty, rozpadání iluzí o sobě samé a zároveň zakoušení okamžiků blaženosti a otevřeného srdce dokořán. Děkuji ze srdce vám oběma za dlouhodobé průvodcovství a velkou lásku, která z vás při něm čiší, léčí, očišťuje a ukazuje na podstatu věcí 😊🙏❤️
Martina
Velmi si vážím toho, že Kushi a Nammo jsou již nějakou dobu mými průvodci. To, že jsem je potkala a rozeznala, kdo opravdu jsou, je pro mě velkým požehnání. Vnímám, jak se s jejich pomocí více spojuji s tím, kdo ve skutečnosti jsem. Jejich online kruhy i centrum Amrita jsou pro mě prostorem, kde se učím nacházet útočiště sama v sobě a ve spojení se zdrojem. S jejich pomocí se učím rozeznávat, co je na mé cestě pravdivé a pouštet to, co není. To, co skrze ně přichází, je vždy velká síla. Jsem vděčná, že existuje možnost být s nimi pravidelně i online. Vytváří pro celou skupinu bezpečný prostor a jejich kruhy mi vždy pomohou spojit se opět se sebou a přináší mi velkou energetickou vzpruhu. Přináší také úlevu, když mohu sdílet, co mě trápí a dostávat od nich vhledy a podporu. Navíc vnímám, jakým přínosem je, že jsou tam oba, že je zastoupena ženská i mužská energie. A mantry a písně od Jakuba jsou nádherným bonusem, který také velmi oceňuji. Kushi s Nammem mě vlastně k mantrám přivedli. Až s nimi jsem zacítila tu obrovskou sílu manter, zažila při nich stavy rozšířeného vědomí a ucítila tu velkou energetickou podporu a milost, kterou mohou do života přinést. Takže obrovské díky za vše a těším se na další cyklus.
Jana Rosa
Ještě jednou díky za celý Slunovratový den a obřad. Byl to pro mě nejkrásnější zážitek v Amritě a jeden z nejsilnějších prožitků vůbec. Mix velké jasnosti, otevřenosti a vděčnosti. Jako bych dostala razítko - jo, cítíš to správně! Ano, tohle je Tvůj úkol - máš zářit i v té největší tmě bez ohledu na to, co se děje kolem. Energie Amrity a ta Vaše dokáže neuvěřitelné věci a nestačí mi slova, která by vyjádřila poděkování a vděčnost za možnost být toho součástí. Děkuju z celého srdce.
Pavla
Ahoj Kushi, chtěla jsem vám s Nammem poděkovat za práci, kterou děláte a za vaši podporu na cestě, jsem moc ráda, že jsem si k vám našla cestu a zpětně vidím, jaké pokroky jsem díky vám byla schopna udělat, jaká přesvědčení o sobě si uvědomit a jak je pomalu měnit. Jste jedni z mála, u kterých cítím takovou, nevím jak to slovy výstižně popsat…..opravdovost, čistotu, přirozenost, opravdovost. I při psaní tohoto mailu mám pocit takového hezkého hřejivého pocitu propojenosti všeho, vědění všeho a zároveń ničeho, který jsem měla vždy těsně před tím než začala naše online sezení.
Marcela
Ahoj. Pluji stále v energii slunovratu. Tolik energie že nemůžu spát a přitom takový klid, vše jakoby se zastavilo. Celý tento čas je pro mě otvíráním se sobě a své tvořivé energii, při nedělním rituálu i poté jsem velice cítila spojení s Gaiou, se zemí. Přijde mi až neuvěřitelné, že se to opravdu všechno děje a že to je jaké je a že i já to cítím tak intenzivně. Děkuji moc za Vaše vedení a za tu možnost být součástí.
Eva
Kushi mě provází už přes dva roky. Její vnímavost a vidění snad všech lidských částí, je dechberoucí. Mám za to, že umí číst myšlenky. Díky ní jsem se naučila, že zvládat vnitřní procesy jde i v jemnosti. Pod jejím vedením jsem se naučila napojovat na své Vyšší Já, najít si své vlastní průvodce, důvěřovat svému tempu a bořit očekávání, co a jak má správně či špatně probíhat, a co u toho má či nemá člověk cítit. Není zastánkyně žádného slepého uctívání, vždy dává lidem důvěru, že jejich Vnitřní vedení ví přesně, co má dělat a když je potřeba, tak pomůže. Učí mě se na to naciťovat a klást si ty správné otázky. Když je ale potřeba rozlousknout nějakou tvrdší iluzi, dokáže být i hodně rázná. Což je potřeba, když máte tendence něco nevidět. Mě dovedla k tomu, abych dokázala naučené věci uvádět každý den do praxe. Díky ní jsem se i rozpomněla, jak je pro mě důležité tvořit a vidět krásu kolem sebe. Když pořádá nějaký seminář, je plný barevných a voňavých květů a nádherně zvolené hudby. Kushi je pro mě ztělesněním ženství, mateřství a partnerství. S Nammem tvoří pár, který se vzájemně doplňuje. Jsou opravdovou inspirací. Jak moc si vážím jejich práce - poslání, se ani nedá slovy popsat. Je tam jen hluboká vděčnost a poděkování.
Andrea
Milovaní Kushi a Nammo, přála bych si proměnit své pocity a vděčnost do slov, tak abych tím vyjádřila vše, co jsem díky vám prožila, a tím se začala proměňovat. Ráda bych vám z celého srdce poděkovala za cestu, na kterou jste mě vzali - "Cestu do mého nitra". Děkuji za úžasnou navigaci vnitřním světem. Dostala jsem se do míst, kde jsem ani nesnila, že mohu být. Je to jako objevit poklad v sobě samé. Máte obrovský dar se nacítit na enegetické pole a přesně zamířit tam, kde je třeba přinést uvědomění a světlo. Cítím se více svobodně nespoutaně, rozjasněně. Motivace žít, naděje a radost se vrátily do mých buněk. Vím že to tu nekončí a je to jen začátek... Máte nádhernou misi zde. Kéž vás objeví ti, kteří jsou připraveni uvidět pravdu. DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI
Sofie
Drazí Kushi a Nammo, sobotní rituál Láska do vztahů byl pro nás naprosto nezapomenutelným zážitkem. Těžko hledáme slova, kterými by se to dalo popsat. Sedíme tu oba a znovu se vracíme k té hluboké a láskyplné energii. Byl to překrásný naplněný den, který jsme si užili a prožili společně jako pár i každý sám za sebe. Zároveň jsme velmi silně vnímali, že společná "práce" v kolektivním mužsko-ženském poli má takovou sílu a dopad, že to jen těžko můžeme dohlédnout. Po celou dobu jsme se cítili bezpečně a obdivujeme, s jakou empatií jste nás celým dnem provázeli. Vnímat Vás dva nejen jako průvodce, ale hlavně jako pár, je tak inspirativní. Vidět a cítit, jak dva lidé mohou tvořit tak úžasný a harmonický celek. Máme pocit, že jste krásní oba jako jednotlivci, ale Vaším spojením vzniká něco mnohonásobně silnějšího. A za tím vším cítíme Lásku. Děkujeme, že jsme u toho mohli být. Děkujeme za Vaši odvahu!
Kateřina a Josef
Než jsme se setkali poprvé pročetla jsem o vás všechno co jsem našla. Ptala jsem se: "Jsou vážně tak dobří?". Teď, po mnoha setkáních při terapii i práci na centru a okolí, můžu říct: "Jsou tisíckrát lepší". Váš přístup je celistvý a jemný. Asi proto takovou silou opravdu mění věci. Navíc není závislý na vás, ale učí mně jak si pomoci sama. Svoji cestu sami žijete, tím je opravdová. Skutečná práce na sobě, žádný kecy, žádné sliby, ale podpora. Podpora, humor, láska, prostě život. Vaším prostřednictvím už vím kde je to moje "doma", díky vám se tam ubírám. Děkuji.
Veronika
Milí Kushi a Nammo, už když jsem Vás oba viděla poprvé před rokem "v akci", bylo mi jasné, že se za Vámi budu vracet. Váš naprosto autentický (protože žijete to, co předáváte), jemný, ale i rázný, lehký a humorný přístup způsobil naprostou revoluci mého bytí. Vaše energie je úžasný mix opravdovosti, živosti, divokosti, nespoutanosti i jemnosti. Podařilo se Vám vést mě k tomu, abych z velké hloubky vykutala svoje pravé já a opustila ty nejškodlivější vzorce, které mi podrážely nohy a vypadaly přitom velice nenápadně a "normálně“. Děkuju Vám oběma z celého srdce za to, že jsem ve Vás našla průvodce, ke kterým se můžu vracet ve chvílích, kdy budu potřebovat navigaci ke své jasnosti a ke svému zdroji. Všechno je teď jiné. To, jak cítím, vidím, vnímám, jak žiju a jak k životu přistupuju. Dokázala jsem s Vaší podporou v sobě najít pevné spojení s vědomím, s duší, s esencí. S tím, co přesahuje veškeré chápání mysli a nechávám se jí vést. Cítím se svobodně, lehce, živě. Užívám si ještě častěji radost a lehkost a líp se dokážu uvolnit i v nejistotě a nekomfortu. Proces ovlivnil i mého muže, který se mění se mnou a s tím i celý náš vztah, který byl právě před rokem v troskách. Celou dobu se u toho psaní usmívám a cítím obrovskou vděčnost za to, že jsme se potkali.
Pavla
Mila Kushi, velmi rada by som Ti podakovala za spolocne straveny cas v ramci cyklu Svoboda Byti... je az neuveritelne, ze od prvej chvile, co som vyslala zamer k nasej spolupraci, sa diali situacie, ktore tak jasne ukazovali temy, ktore vyzaduju moju pozornost... Vdaka Tvojej pomoci a hlavne jasnosti a doraznosti som nemala sancu sa vyhybat veciam, ktore boli neprijemne, musela som sa "poprat" so strukturou "obet-vinnik" a dostala som sancu nahliadnut do oblasti, kde stracam svoju silu... vdaka Tebe som dostala moznost tieto hlboke miesta uvidiet, precitit, prijat. Vdaka Tebe som pocitila silu a ucinok meditacie, a zistila som, ze mam vlastne velmi dobre spojenie so svojou dusou, a ze sa podla zameru mozem vlastne spojit s akymkolvek "majstrom" ci bozstvom a poziadat ho o podporu a vedenie v zivote... bol to neskutocny katapult...takisto som si vdaka Tebe uvedomila, ze tuto oblast potrebujem a hlavne chcem kultivovat, pretoze je fascinujuca a vyzivujuca, clovek moze tolko bremena odovzdat "tym hore" a ponechat si len to, co naozaj potrebuje... vdaka Tebe som zapocala fascinujucu meditacnu prax a dostavam "ochutnavky", ake to je, ked clovek otvori svoje srdce... je pravda, ze toto krasne obdobie bolo i plne bolesti, a hlavne pustania toho, co uz davno nesluzi... mam pocit, ze nejdem len za seba, ale ze dochadza i k lieceniu celej rodovej linie a snad sa uvolnila i cast kolektivnej bolesti... kto vie... bola to krasna spolupraca a je mi ctou, ze som Ta mohla mat ako pruvodkyni po svojom boku... citim sa tak nejak stale v spojeni... z celeho srdca dakujem...konecne sa prebudzam a nachadzam domov...tam niekde vnutri...❤❤❤
Martina
Těžko se hledají slova, celý den byl silnou zkušeností. Nejvýraznějším (překvapivým) momentem pro mě byl mužsko ženský hlavní rituál, kdy se mi v závěrečné fázi mikroskopicky rozvibrovalo celé tělo až do morku kostí. Kompletně jsem prostě vrněl. Nedělal jsem to, dělo se to. Princip odpuštění mě táhl daleko. Cítil jsem, že mě to vede za omluvu, modlitbu a uctívání. Až k úplnému odevzdání se.. Vnímal jsem, že tohle je asi kolektivní záležitost, protože svoji osobu jsem tam nevnímal. Zároveň to ale vnímám i osobně. Jako spoluúčast na tom všem co se dělo i děje. Takže co je osobní a co je kolektivní... Opravdu výživné. Vnímám to tak, že se tam udála opravdu velká společná práce. Taky skupina byla moc fajn. Další den mi až došlo jak to máte vlastně strukturované. Od osobní očisty a prohloubení se, přes společnou konstelační práci až do osobní harmonizace. Díky moc! Díky za vytvoření prostoru, že se tohle může v bezpečí a lásce dít!
Martin
V silně transformačním období těhotenství jsem požádala Kushi o provázení. Témata a procesy, které s sebou tato etapa nesla, tak dostaly bezpečný prostor, v němž jsem je mohla sdílet, otevírat, nahlížet a chápat. Při setkáváních jsem velmi ocenila Kushinu jasnost a klid, spolu s jemností, empatií a podporou. Byla jsem vedena k sobě, k vlastní intuici, vnitřní moudrosti a důvěře v tyto nástroje, tuto přirozenost, které jsou se mnou i mimo sezení. Z chaotického klubka toho, co se mi zrovna dělo, mě Kushi vždy dokázala vyvést k jednotlivým rovinám a vrstvám, kterým jsme pak mohly věnovat pozornost samostatně. Pochopila jsem, že málokdy jsou věci tak či onak, ale že mívají několik úrovní, což zas o kus oslabilo mou tendenci vnímat události ve svém životě černobíle a padat od jednoho extrému k druhému. Postupně jsme tak odmotávaly stará nastavení a přesvědčení a já jsem mezi sezeními mohla pocítit, jak se tato práce promítá v mém každodenním životě, což mi přinášelo velkou úlevu a naději. Milá Kushi, děkuji Ti za velký krok ke svobodě a lehkosti bytí, který jsem s Tvou pomocí udělala. S láskou a úctou Zu
Zuzana
Líbí se mi lehkost a lidskost, kterou jste vnášeli do své práce. Mám ráda tento způsob provázení. Pocit, že jste v kruhu s námi, držíte záměr a tam s citlivostí a hravostí provázíte skupinu. Cvičení opouštení starého a vstup do nového nastavení vnímání partnerství mi pomohl přejít z role oběti a zároveň pohrdání slabostí mužů do nastavení tvůrkyně partnerství, narovnání se do své síly a něčeho/někoho co neumím ještě popsat slovy a otevřela se tak s pomocí podpory u oltáře do odevzdání se Vyšší vůli či Já, k provázení se k mému Záměru partnerství nebo nové dimenzi partnerství. Cvičení smíření mužů a žen - tento rituál je obecně velmi silný, ale vždy záleží na tom, Koho je tam přítomnost a zde vaše Nad-osobní nastavení umožnilo vykonat jemně a přesto účinně velký přepis. Bylo vnímáno v celém mém těle. V rituálu jsem odložila ledovou královnu i za svůj rod a ženy mi podobné, dovolila jsem si nechat se vidět. Hned druhý den proces pokračoval uvolňováním zloby, nenávisti, tíhy, že už to neunesu, proudy slz, které otřásaly celé mé tělo a vyplavení jedovatého střepu ze srdce. A přišel nový rozšířený nádech. Přišel klid a vymývání rány. Tato spontánní autoterapie trvala hodinu. Vaše práce jede dál. Děkuji.
Lucie
Od prvního setkání s Nammem jsem věděl, že jsem našel někoho, kdo mě provede dalším velkým kusem mé cesty. Nammo mi je inspirací a proudí skrz něj skutečná velká láska, moudrost a zkušenost, že jsem od něj příjimal velmi pozorně vše, co mi řekl. Prošli jsme společně mnohá témata iluzí života, pastí, lží.. Mnohokrát mi pomohl rozlišovat a také mě naučil jak dát okolnosti do rovnováhy. Do cyklu jsem šel otevřený se učit, protože jsem si byl vědom, že věci opravdu nechápu. Později jsem chápat začínal. Skrz naše sezení jsem se pečlivě snažil aplikovat veškerou moudrost do praxe. Mohu závěrem říct jen několik slov. Hodně věcí se rozpustilo a občas i já sám. Setkání mi pomohla nacítit a poznat své srdce. Byl mi poskytnut návod na samostatnou práci, tedy soběstačnost a zodpovědnost za sebe. Jsem hluboce životu vděčný za Namma. S hlubokou úctou děkuji.
Martin
Nikdy není pozdě. Až po mé klinické smrti v 25 letech jsem na sobě začala pracovat dle svého tempa a nastavení. Do té doby jsem prožila: psychické týrání, fyzické zneužití, rozvod rodičů, pokusy o sebevraždu, psychiatrickou léčebnu, alkohol, drogy, cigarety, gang. Pochopila jsem, že sice minulost nezměním, ale postoj k ní ANO. Že přes mnohá zranění mohu pociťovat lásku, svobodu a radost a žít krásný život dle svých představ. Poprvé jsem NAMMA viděla na FB profilu a přesně věděla, že on je můj další „průvodce“ k mému uzdravení. Již po prvním setkání jsem vnímala, že je to muž na správném místě – vnímavý, empatický, pevný, silný a moudrý. Využila jsem jeho „cyklus“ terapií. S Nammem jsem prožila velmi silné transformační a terapeutické okamžiky, které prozářily místa v mé duši a srdci. Lásku, nadhled, klid, radost a chuť nejen tvořit vnímám každým okamžikem více a více. Moc děkuji i sobě a vřele doporučuji ať už se nacházíte na své cestě kdekoliv. S láskou a vděčností
Alexandra
S Kushi a Nammem jsem absolvoval celodenní rituál usmíření mužské a ženské energie a jejich vedení mi přišlo opravdu obdivuhodné. Kombinace pevnosti, jasnosti a citlivosti v jejich vedení poskytla skupině to, co potřebovala k bezpečnému průchodu silnými prožitky. Bylo doslova viditelné to, že jednají v napojení na vyšší vědomí, a nenaplňují jen svou osobní představu toho, jak by měli lidé vypadat.
Marek
Jana Nammo si moc vážím pro jeho hluboké osobní zkušenosti které z něho cítím. Vážím si toho, že si prošel nejen vzestupy ale i pády. A své zkušenosti z téhle cesty dokázal zaintegrovat. A tak může být rádcem i lidem, kteří si procházejí i hlubokými spirituálními krizemi. Řekl bych, že léčitel může léčit pouze to, co vyléčil sám u sebe. A v tomto Janovi důvěřuji. U Kushi mě překvapila hloubka, do které byla schopna nahlédnout v konstelacích. Líbilo se mi její pochopení způsobu, jakým konstelace fungují a také schopnost hlubokého náhledu na systémy, které se v lidských životech dějí.
Karel
Milý Nammo, milá Kushi, mnohokrát Vám děkuji za seminář Láska do vztahů. Bylo to pro mne velmi obohacující. Témata, kterých jsme se dotkli, jsem měla už delší dobu v hlavě. Tak nějak teoreticky jsem to v hlavě věděla. Viděla jsem sama v sobě vnitřního muže i ženu a i důležitost toho, aby se vzájemně uctili. A i když jsem se snažila si to představit (přímo ten závěrečný rituál, který jsme tvořili na Vašem semináři), tak něco ve mně se tomu pořád bránilo. Nejspíš mé ego. Ale až po prožití Vašeho semináře jsem schopna to cítit i srdcem. Jako kdyby všechno najednou zapadlo na své místo. Cítím velkou vděčnost. A také vnitřní mír. Zase se těším na to, co mi život přinese. Děkuji Vám za to, co děláte.
Karolína
V minulých 10 měsících jsem se "setkal" s Nammem 4krát. Našel jsem v něm kompetentního rádce a vnímavého spirituelního terapeuta s velkou zkušeností na duchovní cestě a se silným osobním vyzařováním. Nammo dobře vyciťuje a nachází tak aktuální témata, která pak okamžitě zpracováváme. Jeho vyjadřování je přesné. Přínos setkání je pro mě nejen v rozumovém pochopení potřebného, ale i energetický - v okamžitém napojení se na vyšší úroveň vědomí. Nammo mě podpořil nejenom v přístupu k BYTÍ a k meditaci - což je můj hlavní zájem - ale dokázal mě výrazně podpořit i v akutních momentech "zamlžení".
Jan
Ak prídeš zo zvedavosti, stretneš obyčajného chlapíka v montérkach a holínkach. Ak prídeš s otvoreným srdcom, stretneš milujúceho manžela a otca. Ak prídeš s otvorenou dušou, nájdeš šamana, ktorý Ťa môže skrze liečenie Tvojej duše doviesť za Tvoje zranenia a pomôže Ti nájsť vlastnú silu. Ak prídeš s otvoreným Bytím, nájdeš duchovného sprievodcu, ktorý Ťa môže doviesť do Tvojej pravej podstaty. Ukázať Ti cestu ako integrovať myseľ, emócie a celé svoje prežívanie na Tvojej životnej ceste. V každom prípade stretneš citlivého a vnímavého človeka, ktorý Ťa bude viesť Tvojou vlastnou individuálnou cestou v súlade so zámerom, potenciálom a možnosťami Tvojej osobnosti a Tvojej duše.
Mario
Kushi, cítím velkou vděčnost, že se známe, že jsme se potkaly a stále se setkáváme v jemnosti a přirozenosti...vnímám Te jako poklad, který září a prozařuje vše kolem sebe, tak přirozeně jako když se jde nebo ji...veliká pokora...která učí už jen tím, že je...
Martina
Milá Kushi, ráda bych Ti poděkovala za Tvé vedení ženského kruhu. Vždy vnímám jak zasáhneš přesně jako šíp tam, kde je potřeba. Nečekala jsem že na ženském kruhu zažiji to, co znám z meditačním retreatu, stav Jednoty a vše-lásky. Děkuji, že pracuješ s tolika rovinami, s člověkem i Duchem.
Jana
Cítím hlubokou vděčnost, radost a čest, že jsem s vámi mohla být v tom krásném prostoru, který jste/jsme vytvořili a za vše, co se v něm odehrálo. Vždy je to velké a zásadní. Láska, život, vědomí a hluboké poznání.
Kristýna
Milí Kushi a Nammo, jsem vděčná, že jsem se partnerského rituálu mohla zúčastnit. Uvědomila jsem si tam, že jste pro mě opravdový klenot - v tom, co děláte a jak to děláte. Citlivě, ale do hloubky. S vhledy. A Vaše partnerské soužití je inspirativní a přináší naději. Oceňuju, že si na nic nehrajete a sdílíte různé osobní příběhy.
Keyra
Ráda bych vyjádřila zpětnou vazbu ke všemu, čím jsem s Tebou/ Vámi mohla projít. Je pro mě nevyslovitelné, jak šťastná za to jsem. A jak velké to pro mě je. To, co cítím já jako nejsilnější, je OBROVSKÁ SVOBODA - ukazuje se to na běžných věcech, třeba cokoli říct, udělat, zeptat se, napsat zprávu, atd. Necítím okolo Tebe/Vás žádnou bariéru nedotknutelnosti nebo "uctívačnosti", fanatismu...a přesto nezpochybnitelnou posvátnost a zář. Jsem okouzlena tím, že to mohu vidět a cítit, že i TOHLE existuje a v tom právě cítím tu pravost! Zároveň bych chtěla napsat jak důležitá je pro mě Vaše společná cesta působení. Vy dva jako partneři vedle sebe i v "práci" a ještě v takové bez boje...s tím jde i pohled MUŽE i ŽENY na věc. A vnímám to potom jako celistvé a krásně léčivé. DĚKUJI a přeji krásný porod a mateřství.
Adéla
Ahoj Nammo a Kushi, jsem velmi ráda, za čas strávený ve Vaší přítomnosti. Dělo se toho pro mě hodně...uvědomění osobní síly a zodpovědnosti, zároveň jemné a láskyplné navedení zpět "domů" sama k sobě a příjímání sama sebe taková, jaká teď právě jsem. S láskou a vděčností i s těmi nedokonalostmi, strachy a obavami. Tedy alespoň v takové míře, v jaké to teď je možné. Jsem vděčná za každé setkání s Vámi a vnímám z něj vždy ryzost, lásku a pravdivost života takový jaký je. Bez nějakých přetvářek. Velké životní zkušenosti, které se prolínají ve Vaší práci... A hlavně velké pochopení, soucit, jemnost i ráznost tam, kde jsou potřeba. Prožití jemnosti, láskyplnosti a radosti v životě. Zároveň ukotvení nohama "pevně na zemi" i v náročných situacích. Děkuji za to, že jsem mohla opět najít v sobě odvahu a motivaci k dalším krokům v životě. Děkuji za Vaší práci, kterou děláte.
Lucie
Cítím vděčnost. Cítím vděčnost za to , že jsem na své cestě potkal Namma a on se mi stal průvodcem při objevování hloubky mého bytí. Cítím vděčnost za to, že po jeho boku jsem se mohl více otevřít a podívat se ve větší pravdě na sebe, na svůj život, na svoje strachy a ochutnat pocity léčení sebe sama. Cítím vděčnost za to, že jsem se vedle něj mohl stát opět malým chlapcem a zároveň silným mužem.
Michal