Světlo Muže

transformativní online cesta pro 9 mužů

říjen až prosinec 2023

Termíny živých setkání na platformě ZOOM vždy od 17:30 do 20:00

12.10. ~ 26.10. ~ 9.11. ~ 23.11. ~ 7.12. ~ 21.12.

V týdnech mezi ZOOM večery provázím formou živého vysílání v uzavřené FB skupině vedenou praxi.


Muži, otevírám tříměsíční intenzivní online cyklus s individuálním přístupem, který se opět ponese v duchu hlubšího sebepoznávání, uzdravování a osvobozování jedinečného potenciálu všech, kteří na tuto cestu vykročí.

Už od dětství jsem tíhnul ke spiritualitě a život si mě později sérií náročných zasvěcení hezky zpracoval, abych mohl s ostatními sdílet moudrost a vnášet jasnost tam, kde není vidět. V současné době je mým posláním podpora druhých v nalézání jejich vlastního mistrovství.

Přístup, který nabízím, je velmi celistvý a spočívá jak v zaměření na probouzení vědomí a objevování božství, kterým v hloubce všichni jsme, tak v důrazu na vtělování tohoto vyššího principu, aby se mohl skutečně projevit v lidském životě.

V průběhu setkání jdu přímo k jádru věcí a efektivně odkrývám neviděné tak, aby do života člověka mohlo vstoupit více lásky, lehkosti, moudrosti a skutečné síly. Muži často oceňují mou hloubku, přímost a zároveň láskyplný prostor, ve kterém se cítí přijatí se vším, co nesou.

Na této cestě se specificky zaměříme na rozvoj vnitřní jasnosti, nadhledu a vnitřní svobody celkově. Tyto kvality jsou samotným základem stability/síly/důstojnosti, kterou často muži hledají.

Z poznání hlubších rovin sebe sama může konečně přijít nejen láska, lehkost, radost a naplnění, ale také kapacita poznat a naplnit svůj posvátný úkol.

Práce bude probíhat na úrovni terapeutické i spirituální s důrazem na integraci a uzemnění.

Těším se na Vás!

Jan Ramin

"Už dlouho před tím, než jsem tě Ramine potkal, jsem věděl, že moje problémy v životě mají duchovní rozměr … ale reálně jsem nerozuměl tomu, jak s touto spirituální rovinou pracovat a jak ji integrovat do mého každodenního života. A když už jsem potkal někoho, kdo o tom mluvil, tak to obvykle nežil, neuměl tyto dovednosti předávat nebo vedl k životu “mimo realitu”. Jsem moc rád, že jsem tě Jan Ramin potkal a ukázal jsi mi, že to jde jinak. Děkuji za tvoji hloubku, laskavost a schopnost vést k reálné, žité a vtělené spiritualitě - tak skutečné, že je (pou)žitelná i v běžném životě, kde ji všichni potřebujeme."
Karel
"Když jsem se s Raminem vydal na cestu, byl jsem docela tvrdej chlapík, svojí tvrdostí jsem byl pohlcený, viděl jsem v ní svou velkou sílu. Co už jsem ale tak dobře neviděl, byl fakt, že moje tvrdost je jen jiný odstín mojí vnitřní zamrzlosti a ztuhlosti. Raminova přítomnost ve mně něco podněcovala - moje hluboké volání po poznání. Kdo jsem? Začal jsem pronikat hlouběji k sobě. Do vnitřního prostoru, kde jsem objevil lásku a mír. Kde jsem začal zakoušet záblesky hlubšího uvědomění. Ze záblesků se postupem času a praxe stával a stává můj vnitřní domov. Prostor bez potřeby kontrolovat, bez očekávání, myšlenek, obav a nutkání. Láska a mír. A cesta nekončí, pořád se přede mnou a ve mně otevírá. Díky. Díky. Díky"
Aleš
"S Raminem jsem prošel dvema cykly Inner Shiva a bylo to nejhlubší "vzděláváni" co jsem zatím zažil. Málokdo dokáže jít se skupinou do hloubky, do tmavých míst mužského života a zůstat v laskavosti a hlubokém přijetí zranění, které tam často najdeme. Dotýkat se té nedotknutelné podstaty, která tvoří a je podstatou Života v tichu mi pomáhá jít životem ve své pravdě a lásce a Jan Ramin mi s tím pomohl jako nikdo jiný."
Stanislav
"S Raminem spolupracuji již delší dobu. Během této doby na sobě pozoruji postupné změny - jsem v mnohem hlubším spojení se svým prožíváním, city a pocity. Paradoxně však jsem jimi mnohem méně v životě cloumán a ovládán. Jsem citlivější a vnímavější, přesto však více nedotknutelný nejen jimi, ale i vlastními domněnkami, stejně jako soudy a očekáváním druhých lidí. Velmi pozitivně se tyto změny projevily v mém partnerském vztahu, i na mém prožívání vlastního života. Na Raminovi se mi nejvíc líbí, jak obyčejně a přístupně, a přesto pozitivně a uvědoměle působí. Vůbec si na první pohled neřeknete, že jde o nějakého učence nebo gurua. Přesto však jeho slova a náhled leckdy odkryjí hlubší pravdu. Je zřetelně vidět i cítit, že to, co učí, skutečně i žije. Je mi velmi blízký jeho praktický přístup bez ezoterického dogmatismu."
Jan

Co Vás čeká

 • ZOOM setkání dvakrát měsíčně
 • společná praxe dvakrát měsíčně v týdnu mezi ZOOM večery
 • efektivní individuální vhledy
 • víceúrovňové léčení
 • prohloubení meditace a spojení se zdrojem
 • posílení nadhledu a celkové stability
 • narovnávání vztahu k ženám a ženskému principu celkově
 • naplněná hojnost
 • podpora ve FB skupině
 • společnost skvělých mužů

Co nabízím

 • dvanáct let v roli průvodce
 • hluboký vhled do esence života
 • energetický přenos přinášející léčení a iniciaci do niterných pravd
 • efektivní vhledy do příčinných souvislostí
 • vysoká míra integrity

Praktické info

Příspěvek za program je 14 440 Kč. *

* Platbu je možné zaplatit celou nebo rozdělit na různé části a vytvořit splátkový kalendář podle domluvy. Do poznámky v přihlášce uveďte preferovanou možnost. V případě potřeby je možné zažádat o slevu.

Setkáváme se dvakrát měsíčně živě na platformě ZOOM. V týdnech mezi ZOOM večery (středa, čtvrtek) budu formou živého vysílání v uzavřené FB skupině provázet vedenou praxi.

Vždy po skončení ZOOM setkání bude k dispozici ke stažení záznam. Stejně tak živá FB vysílání zůstanou k nahlédnutí v uzavřené FB skupině cyklu.

Termíny živých setkání na platformě ZOOM vždy od 17:30 do 20:00 jsou tyto >>>

12.10. ~ 26.10. ~ 9.11. ~ 23.11. ~ 7.12. ~ 21.12.

Kdo Vás bude provázet

Jmenuji se Jan Ramin a jsem průvodce osvobozováním a probouzením se do vnitřního mistrovství, vizionář, manžel a otec.

Již v mladém věku jsem prošel spontánními zasvěceními do podstaty reality a později v různých částech světa (Thajsko, Havaj, Španělsko, ČR) strávil čas se šamany a několika mistry.

Velkým životním mezníkem pro mě byla vážná nemoc před nástupem na vysokou školu, která mne přivedla na pokraj života a smrti a následný proces uzdravování. Tato zkušenost zásadně navýšila jak mou energetickou kapacitu a vnímavost, tak mou schopnost milovat a soucítit. Citelnou inspirací mi byl pobyt v kambodžské džungli a cesty po jihovýchodní Asii. 

V roli průvodce jsem od roku 2011, společně s mojí ženou Kushi vedeme již přes šest let transformační skupiny, vychováváme dceru Kailu a syna Aurelia a vybudovali jsme meditační centrum Amrita v Bouzově u Olomouce, kde dál tvoříme Oázu Srdce...semínko nového harmoničtějšího světa.

Aktuálně nabízím programy vycházející z vnitřní inspirace, které vedu velmi intuitivně podle aktuálních potřeb skupiny. Můj přístup se vyznačuje laskavou přímostí a jasným vhledem do nitra člověka - příčin stínových témat i do hloubky duše a vyššího vědomí. 


Pod vedením Ramina jsem absolvoval mužský cyklus Inner Shiva 2022. Pro mě to byl zatím nejhlubší mužský kruh, který jsem zažil. Přinesl mi spoustu poznání a znovu ukázal, že cesta, po které kráčím je ta správná. Pomohl mi zorientovat se a utvrdit se ve spoustě věcech, které už tak nějak tuším a znám. Po návratu domů jsem vždy přivezl krásnou energii, kterou cítili žena i moje děti. Můžu říct, že i díky tomuto cyklu mám mnohem bližší vztah se svojí ženou. Děkuji Ramine, děkuji chlapi. Můžu všem doporučit.
Roman
Ak prídeš zo zvedavosti, stretneš obyčajného chlapíka v montérkach a holínkach. Ak prídeš s otvoreným srdcom, stretneš milujúceho manžela a otca. Ak prídeš s otvorenou dušou, nájdeš šamana, ktorý Ťa môže skrze liečenie Tvojej duše doviesť za Tvoje zranenia a pomôže Ti nájsť vlastnú silu. Ak prídeš s otvoreným Bytím, nájdeš duchovného sprievodcu, ktorý Ťa môže doviesť do Tvojej pravej podstaty. Ukázať Ti cestu ako integrovať myseľ, emócie a celé svoje prežívanie na Tvojej životnej ceste.
Mario
V Raminovi jsem našel kompetentního rádce a vnímavého spirituelního terapeuta s velkou zkušeností na duchovní cestě a se silným osobním vyzařováním. Jeho vyjadřování je přesné. Přínos setkání je pro mě nejen v rozumovém pochopení potřebného, ale i energetický - v okamžitém napojení se na vyšší úroveň vědomí. Ramin mě podpořil nejenom v přístupu k BYTÍ a k meditaci - což je můj hlavní zájem - ale dokázal mě výrazně podpořit i v akutních momentech "zamlžení".
Jan
Cítím vděčnost. Cítím vděčnost za to , že jsem na své cestě potkal Namma a on se mi stal průvodcem při objevování hloubky mého bytí. Cítím vděčnost za to, že po jeho boku jsem se mohl více otevřít a podívat se ve větší pravdě na sebe, na svůj život, na svoje strachy a ochutnat pocity léčení sebe sama. Cítím vděčnost za to, že jsem se vedle něj mohl stát opět malým chlapcem a zároveň silným mužem.
Michal