Světlo vědomého vztahu

Představujeme Vám hlubokou sebeobjevnou cestu zaměřenou jak na zralé partnerské vztahování se a péči o společnou intimitu, tak na osobní uzdravení, posílení a osvobození. 

Tato kniha Vám bude medicínou, pokud jí to dovolíte, a je koncipována jako postupná sebeobjevná cesta.

 Poslouží všem, kteří kráčíte cestou léčení a sebepoznání ať už žijete ve fungujícím či nefungujícím partnerském vztahu a chcete ho prohloubit nebo zatím partnera nemáte, ale vědomé vztahy Vás zajímají a chcete se na zralejší vztah smysluplně připravit.