Více o tom jak pracujeme

Nepatříme mezi průvodce, kteří kloužou po povrchu, nýbrž vedeme druhé cestou transformace, která člověku zpřístupní hluboké roviny vnímání. Proto za námi přicházejí lidé, kteří hledají větší hloubku, než je na seberozvojové scéně obvyklé. Mnohdy jsou na cestě sebepoznávání již hodně let. Přicházejí za námi také terapeuti a jiní průvodci, kteří cítí, že chtějí svým klientům nabídnout hlubší moudrost.

Při setkáních jednoduše jsme, co jsme. Přestože nabízíme techniky a praxe, dobře si uvědomujeme, že o nich to primárně nikdy není.

To, co přináší niternou inciaci a léčení, je především energetické pole pravdy, v níž průvodce stabilně spočívá.

S Kushi žijeme v mystickém poli univerzální lásky. Je to prostor, který je společný všem a proto se mu někdy říká Esence nebo třeba přirozená podstata. Když se k nám někdo přiblíží a je otevřený, vibrace tohoto pole se v něm rychle začne projevovat. Člověk potom snáze vidí to, co skutečně je, i to, co ve skutečnosti není.

V tomto procesu jsou zvědomovány hlubší souvislosti omezení člověka, aby mohly být rozpuštěny. Postupně tak vstupuje láska, radost, svoboda, čistá síla.

Oba jsme velmi vnímaví k energetickým polím. Když někam zaměříme pozornost, přichází proud informací, vjemů a vizí. Vidíme, kde jsou výzvy a talenty člověka, kde a jak je blokována životní síla atd. O tento dar se při práci opíráme a jsme díky němu schopni dobře druhé navést a podpořit ve smyslu otevírání/odblokování energetického systému. 

Přestože se zaměřujeme na transpersonální sebepoznávání, zajímá nás celistvý přístup, který zohledňuje všechny aspekty života od ukotvení ve fyzickém těle, přes sexualitu, emoce a vztahy, sebevyjádření ve světě a autentickou sílu až po rozvoj jemněhmotného vnímání.

Klademe důraz na to, aby spiritualita byla integrována do běžného života a byla reálně žita. Toto multidimenzionální zaměření lidé kolem nás velmi oceňují stejně jako to, že pracujeme v páru.

Reference účastníků našich akcí najdete zde >>>

S Láskou Kushi a Ramin