Rozklad struktur – úsvit svobodného Já

Je to hluboký čas že? Za poslední měsíce jsem prošel proměnou, jejíž intenzita mě překvapila, ve chvílích totálně vyděsila a od základu proměnila. Teď, když se zdá, že bouře odchází, vím, že to stejné se děje mnoha dalším. Nezáleží na tom, zda věříte dokola opakovaným ezoterickým výkladům o postupu na vyšší úrovně bytí či tomu dáváte jiná slova.

Změna se děje uvnitř mnoha z nás a na ty ostatní čeká. Moudrost Života přesně ví, kde jsme na svých cestách uvízli a tam stále častěji vysílá šípy destrukce. Jsou to procesy znepokojujícího zmatku, strachu a bolesti. A přece se to celé děje jen a jen z lásky…a jde o to to pochopit.

Lidé se začínají ve vlnách hroutit, protože jejich osobnostní struktury jsou zkoušeny. V takových chvílích je to peklo, protože člověk ztrácí to, co považoval za pevnou půdu pod nohama. Přichází nepříjemné energetické stavy, pocity blížícího se šílenství, panika, děs a jiné průvodní jevy.

Zezačátku to vše považujeme za reálné a tím se celý ten sen stává opravdovou noční můrou. Až časem přichází jasné poznání, že jsou to jen procesy spojené s rozpadem toho, co se jevilo jako pevné.

Dělali jste někdy Oshovu dynamickou meditaci? V předposlední fázi, kdy skáčete s rukama nad hlavou, se brzy dostaví pocit, že už prostě nemůžete dál. Buď mu uvěříte a přestanete, nebo se „zakousnete“ a projdete jím. Když projdete, zjistíte, že jako zázrakem můžete skákat dál.

Pronikli jste tím, co se jevilo jako pevné a vstoupili jste do rozšířeného prostoru, který nabízí více energie a tím i možností.

Stejné je to s rozkladem nepravých osobnostních struktur. Nejsou pevné…pouze se tak zdají. A jak jinak může člověk poznat svůj širší potenciál než tím, že to na vlastní kůži zakusí?

Proto existují ve Vesmíru síly destrukce a je skvělé dokázat je milovat. Bez nich by nebyl žádný vývoj a vše by zůstalo nehybné. Věděli jste, že i buňky lidského těla by se bez vlivu patogenů přestaly vyvíjet?

Životy lidí se rozpadají skrze různé dramatické situace a zdá se, že četnost těchto jevů se zvyšuje. Nedávno jsem tak byl donucen odvézt jednoho muže na psychiatrickou kliniku. Během rozhovoru s ním jsem pochopil, že ztratil schopnost zdravého rozlišování a stal se tak nebezpečným jak pro sebe, tak pro okolí. Byla to nadmíru hluboká zkušenost. Žil v neustálém vnitřním tlaku a vzdoru až se jeho struktura rozpadla naráz. Poznal božské sféry Lásky, ale ztratil kontakt s běžnou realitou.

A tak zdůrazňuji…očistným procesům Života je dobré se odevzdat. Život ví, kolik svobody uneseme, aniž bychom se zbláznili!

Když někdo odchází z Vašeho života, přijměte to jako dar. Když někdo nevítaný přichází, zkuste to přijmout stejně. Když něco ztrácíte, nechejte to jít.

Jakýkoliv vzdor a odpor pouze zvyšují hladinu napětí a důsledky mohou být zbytečně nepříjemné.

Vše se děje v našem zájmu, přestože někdy může být nemožné uvidět tuto pravdu skrze rozbouřené vody emocí. Když do Vašich dní zavítají síly destrukce, je to signál, že jste někde uvízli. NĚKOHO či NĚCO jste postavili mezi sebe a Boha.

Možná žijete pro peníze a ostatní jde stranou. Možná žijete pro partnera a zapomněli jste na to, co Vás vede. Možná přikládáte vášním jiné místo, než které jim opravdu náleží. S.N.Lazarev ve svých výzkumech vesmírných zákonů zjistil, že povýšit cokoliv nad lásku k Bohu, vytváří agresi a tím spouští programy sebedestrukce.

Ano…lpět na čemkoliv dřív či později vyvolá z hlubin síly, které Vám objekt lpění prostě vezmou.

Proč? Protože my všichni ve skutečnosti toužíme rozpoznat naši opravdovou podstatu, která je ve své přirozenosti svobodná! To je směr, kterým se vyvíjí celý vesmír a představte si tu sílu. Věřit, že něco či někoho potřebujete ke štěstí a jednat podle toho, je právě tou „půdou pod nohama“, kterou vždy dříve či později ztratíme.

Ztratíme ji a nejdříve se zlobíme a obviňujeme…potom pláčeme, jsme zoufalí a zakoušíme strach. Nakonec poznáme hlubší realitu Lásky a rodíme se tím noví.

Pokud se Vám něco takového právě děje, uvolněte se. V intenzivních emocích najděte odstup tím, že se spojíte s vědomím „toho, co si je uvědomuje“ (meditace). Děkujte, protože procházíte očekávanou proměnou, přestože ji zažíváte jako největší trest.

Neznamená to, že nebudete hledat řešení situace. Neznamená to, že se nevyhradíte vůči destruktivnímu jednání druhých. Neznamená to, že se nepokusíte proměnit sebe sama či třeba nevyhledáte podporu.

Jen jediné mám na mysli…neklaďte tomu procesu odpor. Nezlobte se na síly, které ničí, neboť tím vše jen zhoršíte. Modlete se za jasnost vidění.

Silné prožitky strachu jsou s rozpadem struktur vždy úzce propojeny a proto znovu opakuji, že je třeba dokázat se strachem tančit. Dokážete strach uvolněně zažívat? To je cesta. Žádná snaha ho změnit – prostě ho nechat být, plně ho cítit a postupně se uvolnit z jeho sevření.

Každá emoce je brána k Bohu a strach je tou základní. Když se člověk strachu opravdu otevře a posléze ho pozorností uchopí, může jím projít do místa, kde strach není. Můžete to zkusit…vymýšlím si, nebo je to možné?

Pokud se něco ve Vašem životě hroutí, uvolněte se a nechte bouři projít. Bohyně Kálí tančí na Vašem omezeném já. Je to úsvit Vašeho svobodného Já.

Praying Woman

Kushi a Jan Ramin Bradáček
Jsme manželé a spirituální průvodci. Společně provázíme jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu života, vedeme transformační skupiny, vychováváme dceru Kailu a syna Aurelia a vybudovali jsme centrum Amrita v Bouzově u Olomouce. 
Komentáře
  1. Verča napsal:

    Děkuji ❤️❤️❤️

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.