Živá voda partnerského vztahu

Dnes přinášíme žhavá doporučení pro oživení partnerských vztahů.

Na úvod si pojďme projet jeden obvyklý scénář. Někoho potkáte, zamilujete se a několik měsíců se vznášíte na vlnách hormonů lásky. Hodně dáváte, hodně si to užíváte a nasáváte každý okamžik plnými doušky.

A dny běží…a jak se postupně ztrácí „novost“ Vaší zamilovanosti, vrací se Vaše mysl se svými neurózami a nespokojeností. Přestáváte dávat a přestáváte si to užívat. Oba se uzavírají a přestávají se tolik sdílet. Intenzita toho celého samozřejmě závisí na aktuální míře uvědomění obou partnerů. Ale ruku na srdce – intimní vztahy jsou jedním z největších učitelů pro naprostou většinu z nás a i když jiné aspekty života možná poměrně dobře zvládáme, právě tady se vynoří ta opravdu citlivá místečka…pokud jsme ochotni si to přiznat.

Všimli jste si někdy jak lakomí dokážeme v těch nejbližších vztazích být?

Jedním z faktorů, který za tímto stojí, jsou stará vnitřní zranění, která v čase vstoupí do hry. Začnete na partnera projikovat staré křivdy, nespravedlnosti a ublížení a – většinou zcela nevědomě – se mu začnete mstít třeba právě tím, že mu nastavujete Vaše horší tváře.

Pokud jste ochotní toto nahlédnout, potom můžete objevit prostory vnitřního odporu a pod nimi starou bolest či strach. Jedině tak můžete šťávu Vašeho vztahu zachránit. Často je to dlouhodobý proces a mnohdy vyžaduje podporu.

Dalším faktorem – a ten nám přijde snad ještě zajímavější – je tendence lidské mysli považovat ty nejbližší za samozřejmost. Možná vás to nenapadlo, ale šťáva se z Vašeho vztahu vytratila právě proto, že jste si přestali partnera a společných chvil vážit. Nakonec to dopadá tak, že právě k těm nejbližším si dovolíme věci, které bychom si nedovolili k nikomu jinému a to je smutný fakt.

Když k tomu přidáte existenci výše zmíněných zranění, vznikne koktejl, který vysoké procento vztahů časem umrtví.

Tady asi už vidíte jak z toho ven. Je třeba začít si vztahu OPĚT vážit. Jak na to?

Za prvé je třeba skončit s neustálým obviňováním a projikováním Vašich zranění a nenaplněných tužeb na partnera.

Za druhé je třeba dokázat zaměřit pozornost na to hezké mezi Vámi, neboť právě postupné přesměrování pozornosti na to zraněné a nedokonalé způsobilo umrtvení vztahu. Potřebujete najít způsob jak vyložit na stůl Vaše lepší karty – jak nastavit partnerovi Vaše lepší tváře.

Tady je několik našich odžitých doporučení.

  • uvědomte si, že si MYSLÍTE, že Vašeho partnera už znáte a tato Vaše představa o něm Vám brání vidět ho v jeho plném potenciálu, v jeho celistvosti. MYSLÍTE si, že víte jaký Váš partner je a tím jste ho uzavřeli do těsné a neživé škatulky. Zkuste toto omezení překročit. Zkuste partnera vidět pokaždé nově.
  • zaměřte se na pozitivní kvality Vašeho partnera. Zaměřte se na to VYŠŠÍ mezi Vámi. Tímto způsobem začnete zvyšovat energii a pro oba bude jednodušší projevovat se konstruktivně. V mnoha vztazích partneři upadnou do vzájemného posuzování a příliš často prstem ukazují na slabiny toho druhého, čímž si znovu a znovu podráží nohy. Přestaňte s tím. Zdravá zpětná vazba má samozřejmě ve vztahu své místo, ale vždy je třeba být opatrný, abyste ji nepodbarvovali těmi zraněnými, bojovnými, pomstychtivými místy ve Vás.
  • když se vody emocí rozbouří, komunikujte vědomě a mluvte především o svých pocitech. Ale pozor. Všimněte si, že věta „mám pocit, že se mnou manipuluješ“ nebo „cítím, že mne neuznáváš“ je stále ukazování prstem na partnera namísto VAŠICH pocitů. Tendence obviňovat druhého jsou ve skutečnosti tendence jak se vyhnout VAŠIM nepříjemným prožitkům a na této dynamice vyrůstají dramata od několikaminutových výbuchů po několikahodinové hádky. Seberte veškerou sílu a obraťte pozornost dovnitř. Teprve potom budete schopni říct „cítím se ponížená“, „hrozně se stydím“ nebo třeba „cítím se tak prázdný a toužím po naplnění“ . V tu chvíli už nevysíláte na partnera žádnou obviňující energii a pro něj bude mnohem snadnější nastavit Vám svou lepší tvář.
  • vyjadřujte partnerovi lásku a vděčnost, že je vedle Vás. Oba po tom toužíte, tak proč to nevyjadřovat častěji? Pokud je toto pro Vás náročné, prozkoumejte zranění, které to způsobuje. Buďte otevření léčení.
  • kultivujte sebepřijetí a zjistíte, že Vaše potřeba partnera měnit se sníží. Pokud se v takovém procesu ukáže, že je vztah pro Vás destruktivní, časem odejdete a najdete zralejšího partnera. Pokud je mezi Vámi společný potenciál a oba jste otevření změně, vztah se velmi pozitivně promění.

Sebepřijetí je základním kamenem zdravého vztahu.

A takové sebepřijetí, to je mysterium. Sebepřijetí je alchymie Života.

Aby bylo jasnější kam míříme, posdílím jednu konkrétní zkušenost. Po našem včerejším meditačním setkání nám jeden účastník napsal krásný email. Během vipassany a pranajámy, které vedla Kushi, zažil hluboké ukotvení ve stavu vnitřního svědka.* Pochopil, že silné strachy, které ho roky sužovaly, se vlastně neustále snažil různými způsoby změnit a právě proto nebyl schopen dostat se k jejich jádru.

Je to přirozená tendence. Chceme se prostě cítit lépe a první, co nás napadne, je změnit to, co považujeme za nevhodné. Hluboká transformace však přichází teprve skrze bezpodmínečné přijetí „negativních“ stavů. A on tak byl prvně schopen zcela uvolněně ve svém strachu spočinout a bez jakéhokoliv hodnocení ho sledovat. Až v tu chvíli se před ním později v noci rozvinul příběh, na který roky čekal. Překrásné rozuzlení.

Toto je milost sebepřijetí v akci.

Sebepřijetí je stav, který existuje hluboko v každém z nás. Sebepřijetí je schopnost být s tím, co vyvstává ve Vašem vnitřním prostoru, bez jakéhokoliv posuzování. Je to zcela přirozená kvalita, kterou objevíme, když překročíme naši posuzující mysl.

Fascinuje nás fakt, že mnoho z těch tmavých energií v nás jsou ve skutečnosti naše odmítnuté talenty. Až ve chvíli, kdy jste schopni je bez posuzování a snahy o jejich proměnu pociťovat ve vlastním systému, mohou se proměnit a nastavit Vám svou pravou tvář. Přestanou Vás strašit, přestanou Vás zlobit a mohou být tím, čím jsou. Konečně se mohou stát tím, po čem vy toužíte. (Více o tom píšu v tomto článku.)

Vnímáte tu paralelu s partnerskými vztahy?

Stejně jako získáváte schopnost přijímat ty zdánlivě nedokonalé energie ve Vás, získáváte schopnost přijímat Vašeho partnera a on Vám, stejně jako ony do černých šatů oblečené zapomenuté talenty, začne nastavovat jeho lepší tváře.

Toto je klíč k naplněnému partnerství.

Je to JEDNA cesta…

Partnerským vztahům a rozvíjení intimity se věnujeme v naší nové knize Světlo vědomého vztahu.

* Vnitřní svědek je jeden z názvů pro „to, co si uvědomuje“ – vědomí samo – přirozenou podstatu. Je to prostor živoucí svobody, jehož mír zůstává nedotčený prožitky a dojmy z tohoto světa. Skrze meditační praxi si člověk postupně uvědomí, že právě toto je jeho pravé Já.

Kushi a Jan Ramin Bradáček
Jsme manželé a spirituální průvodci. Společně provázíme jednotlivce i páry cestou nového paradigmatu života, vedeme transformační skupiny, vychováváme dceru Kailu a syna Aurelia a vybudovali jsme centrum Amrita v Bouzově u Olomouce. 
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.